Gå til sidens indhold

AAU: Fyringsrunde efter rektors solo-prioriteringer

Emneord:

Der venter en større fyringsrunde i Aalborg. Fyringsvarsler vil blive sendt ud i uge 4-5. Men rektors og ledelsens egenrådighed og uklarheden om økonomien faktiske tilstand har de seneste måneder skabt stor frustration og utryghed hos de ansatte.

I december forlød der et skræk-scenario med fyring af 15-20 fastlærere på hvert fakultet for at at nå sparemålet. Over for FORSKERforum vil rektor ikke bekræfte hverken et aktuelt sparebeløb eller antal fyringstruede: ”Vi har aftalt en proces i Hovedsamarbejdsudvalget, hvor ledelsen først afsøger mulige afværgeforanstaltninger og dernæst vurderer hvert fakultet behovet for uansøgte afskedigelser” (pr. email).
Hos personalet er der stor utilfredshed med rektors ledelsesstil, fordi han angiveligt handler uden at inddrage i vurdering af økonomiens tilstand og i strategiske beslutninger. 164 ansatte skrev under på et protestbrev. Og tillidsfolk klagede (til rektor selv) over rektors manglende inddragelse. Rektor har ikke hørt Samarbejdsudvalget og Akademisk Råd før beslutninger er taget. Han har bare orienteret, når ledelsen havde taget beslutninger, og den procedure mener tillidsfolk er brud på samarbejdsreglerne. Rektor har ikke forholdt sig til klagens kritik, blot varslet et ”dialogmøde”, hvor parterne skal ”lære af erfaringerne".

Den manglende inddragelse harmonerer ikke med lovstramningen i 2011 efter en international evaluering, der kritiserede manglende inddragelse. Lovrevision pålagde derfor bestyrelsen at ”sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende” gennem opstramning af statutter og organisation". Det er således bestyrelsen som er ansvarlig for, at lovens bogstav og intention overholdes.

Men AAU-bestyrelsen er formentlig slet ikke informeret om klagen. FORSKERforum har spurgt rektoren, om han har orienteret bestyrelsen om den konkrete klage over samarbejdsrelationerne. Men det har han tilsyneladende ikke, for han svarer hverken ja eller nej, derimod undvigende: ”Jeg holder løbende bestyrelsen orienteret – også hvis tillidsfolk er utilfredse” (pr. email til FORSKERforum).
Rektor havde ellers chancen for at orientere bestyrelsen, da hans kriseløsninger var på dagsordenen på bestyrelsesmødet lige før jul. Det endte med, at Bestyrelsen fulgte rektoratets drastiske indstilling til ny budgetmodel, budget-2019 og den fremtidige resultatmålsætning.
De ansatte utilfredshed handler om, at AAU-ledelsen har lavet drastiske strategiske beslutninger med lukning af uddannelser m.m. Økonomiske og strategiske beslutninger er foregået i en lukket ledelseskreds og beslutningsgrundlaget er grumset. Og det har skabt frustration og krisestemning i personalet.

Er krisen er så stor, at et scenario er lukning af AAUs københavner-filial i Sydhavnen? Hertil svarer rektor: ”Nej, det er der ingen planer om. Vi overvejer at åbne nye uddannelser i København, og vi er desuden i færd med at forlænge lejemålet der”.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen