Gå til sidens indhold
HUMblokade_1200.jpg
Studerende fra humaniora på Københavns Universitet Søndre Campus på Amager blokerer ledelseskontoret og en administrationsgang i protest mod ny målplan.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hum-ansatte vil have høring om plan for fagsammenlægninger til at gå om

Fællestillidsmand på Det Humanistiske Fakultet på KU siger, at de ansatte blev præsenteret for et udkast til målplanen, hvor det centrale afsnit om fagsammenlægninger manglede. Dekanen er villig til at overveje om høringen skal gå om.

Emneord:

En gruppe studerende har blokeret ledelsesgangen på Det Humanistiske Fakultet på siden den 28. oktober i protest mod en ny målplan, der blandt andet giver ledelsen mulighed for at sammenlægge små fag.

Men det centrale afsnit om fagsammenlægninger manglede i det udkast som medarbejderrepræsentanterne blev præsenteret for på et møde i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) den 30. august, da de behandlede målplanen.

Det siger lektor Peter Birkelund Andersen, fælles-TR for forskere og undervisere under Dansk Magisterforening og næstformand for FSU, der derfor vil have dekanen til at genåbne høringsprocessen.

”Det er en del af vores kritik af processen, som vi mener, har været mangelfuld. Vi blev ikke præsenteret for et rimeligt fuldt ud genarbejdet målplan-dokument. Det bærer præg af at være forfattet i hast, og der er for meget, som kan have nogle drastiske konsekvenser for de ansatte, som er blevet sat ind senere”, siger Peter Birkelund Andersen.

Forsøger at mægle

Peter Birkelund Andersen understreger, at de ansatte ønsker at nedtrappe konflikten, og håbet er, at dekanen og de studerende kan finde hinanden og blive enige om en revideret målplan, der kan sendes til høring i de relevante fora, hvilket vil sige i studienævn, akademisk råd og samarbejdsudvalgene.

Han understreger, at de ansatte støtter modstanden mod fagsammenlægninger, mens de ikke har en holdning til de studerendes aktionsform.

Akademisk Råd og de studerende lavede i sidste uge et forslag til en ændring af målplanen, hvor fagsammenlægninger ikke bliver nævnt, og det papir støtter Peter Birkelund Andersen som grundlag for en ny høring.

”Det vil give dekanatet rimelig mulighed for at udvikle fakultetets faglige profil,” siger han.

DM opfordrer dekan til at sikre tid til ny beslutningsproces

Formand for Dansk Magisterforening (DM) Camilla Gregersen siger, at DM har fulgt hele processen på tæt hold og har løbende været i kontakt med de studerende, DM’s TR’ere både for VIP’ere og Tap’ere, ligesom man har talt med ledelsen.

”Jeg kan ikke understrege nok, hvor stor vægt DM lægger på, at ledelsen sikrer medindflydelse til både studerende og ansatte i vigtige beslutninger, som f.eks. Målplan for 2020 – 2023. Bagtæppet for konflikten er jo den trængte økonomi på særligt humaniora, hvor mange er bekymret for, hvordan kvaliteten kan opretholdes. Netop i sådan en vanskelig situation er det ekstra vigtigt, at udviklingsplaner bliver behandlet grundigt i de valgte organer. Det er jo åbenlyst, at de aktionerende studerende ikke føler sig inddraget tilstrækkeligt, og tillidsrepræsentanter for VIP’erne melder ligeledes, at der er sket fejl i høringsprocessen. Derfor vil jeg opfordre dekanen til at tage sig den fornødne tid til at sikre en ny, god beslutningsproces”, siger DM-formanden.

Hun tilføjer, at der er brug for et stærkt humaniora, og det kræver, at konflikten bliver løst. Det vil DM fortsat arbejde for og hjælpe alle parter med.

Dekan overvejer

Dekan Jesper Kallestrup siger, at de kom sent i gang med høringsprocessen blandt andet på grund af dekanskiftet, men at det er kørt efter bogen på KU.

Han erkender dog, at han gerne ville have været mere inddragende og haft en grundigere behandling.

”Det er en beklagelig situation, vi er kommet i, og jeg kan godt se, at det havde været fornuftigt for alle parter, hvis vi havde haft mere tid. Jeg er villig til at overveje om høringen skal gå om”, siger Jesper Kallestrup.

Vil du opdateres på, hvad der sker?