Gå til sidens indhold
CBS kunne i 2017 fejre 100 års jubilæum med en stor gallamiddag, hvor daværende rektor Per Holten-Andersen (til venstre) og daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad (i midten) bød den nu forhenværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) velkommen.
CBS kunne i 2017 fejre 100 års jubilæum med en stor gallamiddag, hvor daværende rektor Per Holten-Andersen (til venstre) og daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad (i midten) bød den nu forhenværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) velkommen.
Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

CBS hænger på regningen for ulovligt engangsvederlag til afgået rektor

En ekstern advokatundersøgelse konkluderer, at der ikke er grundlag for at rejse krav om erstatning mod den daværende bestyrelsesformand eller bestyrelse for i strid med reglerne at have givet en afgået rektor et engangsvederlag på 692.000 kr.

Emneord:

Hverken Copenhagens Business Schools (CBS) daværende bestyrelsesformand, Karsten Dybvad eller resten af bestyrelsen, kan gøres ansvarlig for, at CBS udbetalte et engangsvederlag på 692.000 kr. til Per Holten-Andersen, da han efter eget ønske gik af som rektor i januar 2019. Ifølge Rigsrevisionen blev det ellers flere gange påpeget overfor Dybvad, at det var i strid med reglerne at udbetale det store pengebeløb.

Det oplyser CBS i en pressemeddelelse, efter advokatfirmaet Poul Schmith i en ekstern undersøgelse har gennemgået sagsforløbet.

Det var Rigsrevisionen, som tidligere på året kritiserede udbetalingen af de 692.000 kr. i beretningen om statens forvaltning for 2020.

Statsrevisorerne bad samtidig CBS undersøge, om der kunne rettes ”et krav mod den tidligere bestyrelse”.

Det er altså nu sket med advokatundersøgelsen, hvis konklusion lyder:

"Det er vores vurdering og konklusion, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Person B som bestyrelsesformand for CBS i perioden fra den 1. februar 2016 har handlet uagtsomt og dermed ansvarspådragende over for CBS, for så vidt angår indgåelse af aftalen med et vilkår om Engangsvederlag. Vi kan derfor ikke anbefale CBS at rejse et erstatningskrav mod Person B på det foreliggende grundlag".

Sådan skriver advokatfirmaet Poul Schmith og fortsætter:"... Vi finder ikke grundlag for at fastslå, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have handlet ansvarspådragende i relation til indgåelsen af aftalen om Engangsvederlag".

 

Det er en beklagelig sag, som vi er meget ærgerlige over, men vi er også glade for, at den har fundet sin afslutning.

Torben Möger Pedersen, bestyrelsesformand, CBS

CBS' nuværende bestyrelse har på et møde den 12. november behandlet sagen og besluttet ikke at rette krav om erstatning mod formanden for den daværende bestyrelse eller øvrige bestyrelsesmedlemmer, oplyser nuværende bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen.

"Det er en beklagelig sag, som vi er meget ærgerlige over, men vi er også glade for, at den har fundet sin afslutning," udtaler Torben Möger Pedersen i pressemeddelelsen.

Blev advaret flere gange

Ifølge Rigsrevisionen fik Per Holten-Andersen udbetalt engangsvederlaget på 692.000 kr. sammen med et fratrædelsesbeløb på ca. 800.000 kr., altså i alt ca. 1.492.000 kr., da han lod sig pensionere i 2019, men det er i strid med reglerne, da der ifølge åremålscirkulæret ikke kan udbetales engangsvederlag og fratrædelsesbeløb samtidig ved ansøgt afsked. Rigsrevisionen slog samtidig fast, at Karsten Dybvad var blevet gjort bekendt med, at det var i strid med reglerne.

“Aftalen om engangsvederlaget er indgået, på trods af at Uddannelses- og Forskningsministeriet flere gange over for CBS har påpeget, at aftalen ikke fulgte reglerne på området. Det fremgår desuden af intern kommunikation mellem CBS og bestyrelsesformanden, at den daværende bestyrelsesformand var blevet gjort bekendt med, at det var i strid med reglerne, hvis aftalen blev indgået”, skriver Rigsrevisionen i beretningen.

Karsten Dybvad har i en mail til Altinget tidligere fastholdt, at han handlede efter bedste overbevisning og i god tro, da der på et møde med styrelsen den 1. juli 2016 efter hans klare opfattelse blev opnået en fælles forståelse om, at CBS kunne forlænge rektors ansættelse med det anførte vederlag i forlængelseskontrakten.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bad allerede i september CBS om at betale de 692.000 kr. tilbage, hvilket konkret sker ved, at institutionen modregnes i tilskuddet fra staten.

CBS skriver i pressemeddelelsen, at det ikke får direkte konsekvenser for handelsskolens aktiviteter.

Vil du opdateres på, hvad der sker?