Gå til sidens indhold
Per Holten-Andersen
Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix.

CBS gav rektor engangsvederlag på 692.000 kr. stik mod reglerne og på trods af ministeriets advarsler

Rigsrevisionen kritiserer Copenhagen Business School for at have givet afgået rektor et engangsvederlag på 695.000 kr. på trods af, at den daværende bestyrelsesformand flere gange blev advaret om, at det var i strid med reglerne.

Emneord:

Det var i strid med reglerne, da Copenhagen Business School (CBS) udbetalte et engangsvederlag på 692.000 kr. til Per Holten-Andersen, da han efter eget ønske gik af som rektor i januar 2019. Det fremgår af Rigsrevisionens rapport om statens forvaltning i 2020.

Rigsrevisionen har blandt andet til opgave at føre kontrol med, at statslige myndigheder, herunder universiteterne, overholder gældende love og regler, og det gør CBS altså ikke.

Ifølge rapporten var det i strid med vilkårene for det statslige tilskud, som CBS modtager, at indgå aftalen med Per Holten-Andersen om at udbetale det store pengebeløb.

Engangsvederlaget på 692.000 kr. blev udbetalt sammen med et fratrædelsesbeløb på ca. 800.000 kr. i 2019, i forbindelse med at rektor havde ansøgt om sin afsked.

Per Holten-Andersen fik altså i alt ca. 1.492.000 kr. med sig, da han lod sig pensionere, men den går ikke. For ifølge åremålscirkulæret kan der ikke udbetales engangsvederlag og fratrædelsesbeløb samtidig ved ansøgt afsked, skriver Rigsrevisionen.

Bestyrelsesformand vidste, at aftale var i strid med reglerne

Det var CBS-bestyrelsen, som indgik den lukrative fratrædelsesaftale med den afgående rektor, selv om den daværende bestyrelsesformand Karsten Dybvad var bekendt med, at aftalen ikke fulgte reglerne. Dybvad er i dag formand for Danske Banks bestyrelse, mens han forlod CBS' bestyrelse i juni 2019, hvor Torben Möger Pedersen tog over.

”Aftalen om engangsvederlaget er indgået, på trods af at Uddannelses- og Forskningsministeriet flere gange over for CBS har påpeget, at aftalen ikke fulgte reglerne på området. Det fremgår desuden af intern kommunikation mellem CBS og bestyrelsesformanden, at den daværende bestyrelsesformand var blevet gjort bekendt med, at det var i strid med reglerne, hvis aftalen blev indgået”, skriver Rigsrevisionen, der samtidig konstaterer, at ministeriet ikke har fulgt op på aftalevilkårene i den endelige åremålsaftale.

”Uddannelses- og Forskningsministeriet bør kræve den del af tilskuddet tilbagebetalt, som er anvendt i strid med reglerne, og CBS bør overveje, om der skal rettes et krav mod den tidligere bestyrelse for tabet af tilskud”, står der i revisionsrapporten.

Den nuværende CBS-ledelse har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen skriver i et svar per e-mail til Forskerforum, at ”det gør naturligvis indtryk, når man modtager kritik fra Statsrevisorerne".

”Vi beklager, at CBS tilbage i 2016 fik den opfattelse, at kontrakten kunne indgås med det konkrete kontraktvilkår. Med Statsrevisorernes beretning må vi konstatere, at det ikke var korrekt. CBS bliver bedt om at overveje, om der kan rettes krav mod den daværende bestyrelse. Vi undersøger nu om, der er grundlag for dette”, skriver Kirsten Winther Jørgensen.

Dybvad: Jeg handlede i god tro

Det fremgår af en nyhed på CBS' website fra april 2018, at Per Holten-Andersen valgte at træde tilbage efter eget ønske for at bruge mere tid med familien.

”CBS har været igennem en økonomisk vanskelig periode, men der er såvel internationalt, politisk som i erhvervslivet stor anerkendelse af CBS' værdi for samfundet. Jeg ser en meget stor efterspørgsel på det, CBS leverer og derfor også en lys fremtid for CBS. Nu har min familie brug for, at jeg fokuserer lidt ekstra på dem. Det ser jeg frem til efter et langt arbejdsliv”, udtaler Per Holten-Andersen i artiklen, hvor Karsten Dybvad også udtrykker stor respekt for den afgående rektors arbejde.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Per Holten-Andersen, men Karsten Dybvad skriver i en mail til Altinget, at ansvaret for indgåelsen af kontrakten er hans, og at han tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og afventer afklaring af sagens afslutning fra CBS.

Dybvad forklarer i mailen, at vederlaget var en del af Per Holten-Andersen oprindelige ansættelseskontrakt, men at det ville bortfalde ved en forlængelse af stillingen.

Da Per Holten-Andersens kontrakt blev forlænget, gik CBS-bestyrelsen i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser om at beholde engangsvederlaget, da det ville "være en klar forringelse af rektors fratrædelsesvilkår, hvis han skulle miste engangsvederlaget ved en forlængelse", skriver Dybvad ifølge Altinget.

"På et møde den 1. juli 2016 med styrelsen var det min klare opfattelse, at der blev opnået en forståelse med styrelsen om, at CBS kunne forlænge rektors ansættelse med det anførte vederlag i forlængelseskontrakten. Jeg har derfor handlet efter bedste overbevisning og i god tro," skriver han til Altinget.

Vil du opdateres på, hvad der sker?