Gå til sidens indhold
Kristendemokraterne
Kristendemokraterne

K. KD - Kristendemokraterne

Forskerforum har stillet 10 centrale spørgsmål om forskning og uddannelse til samtlige opstillingsberettigede partier til det kommende folketingsvalg.

Emneord:

1. Hvad er jeres holdning til at forkorte en del af kandidatuddannelserne med 1 år, så de har en samlet længde på 4 år?

"Det er en dårlig ide. Vi har allerede de 3-årige bacheloruddannelser, som jo er kompetencegivende. For de studerende, som ønsker en højere uddannelse, og som har forudsætninger for det, skal der fortsat være en mulighed for at vælge et 2-årigt forløb mhp en kandidatuddannelse. Danmark har brug for viden og kompetence. Desuden har de studerende ikke brug for yderligere pres end der er på den i forevejen.  – Noget andet er, at det kunne give god mening at udforme endnu flere af kandidatuddannelser i samarbejde med virksomheder og organisationer."

2. Hvad er jeres holdning til løftet af uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab? Skal det videreføres? I så fald hvor længe? Skal det gøre permanent eller skal det fjernes?

"Løftet af uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab bør gøres permanent for at sikre kvaliteten i uddannelserne."

3. Hvad mener I generelt om uddannelsestaxameter-taksterne? Er de passende, er de for høje eller for lave?

"Det er vigtigt, at man hele tiden så uvildigt som muligt følger effekten af de valgte uddannelsestaxameter-takster nøje, så man ikke risikerer at skabe et system, som fører til lavere kvalitet i uddannelserne."

4. Kriser som corona-pandemien og krigen i Ukraine har vist et behov for at bevare et vidensberedskab i Danmark bl.a. indenfor sprog og kultur i lande, som kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Hvad vil I gøre for at bevare et sådant beredskab på universiteterne?

"Myndighederne skal være i tæt dialog med universiteterne om dette. Der bør være mulighed for særaftaler med relevante universiteter, hvor nationale grunde taler for det."

5. I dag er det regeringens målsætning at investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret forskning. Hvor mange procent af BNP vil I selve bruge til formålet?

"Vi tilslutter os målsætningen om at investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret forskning."

6. Hvad er jeres holdning til, at forskningsbevillingerne på finansloven bliver modregnet hver gang universiteterne skaffer midler fra EU?

"Universiteterne bør have et økonomisk incitament til at søge forskningsmidler fra EU. Man skal derfor være tilbageholdende med denne form for modregning. Man skal huske, at ansøgninger om EU-midler fordrer en meget stor tidsmæssig investering fra de pågældende forskeres side."

7. Hvordan vil I sikre en passende balance mellem private eksterne - og offentlige forskningsmidler på universiteterne? Vil I f.eks. bevilge flere basismidler?

"Man bør fremme den private investering i forskning. Der skal være dialog med virksomheder, organisationer mv.. om hvordan dette bedst gøres. En del af de midler, som nu uddeles af forskningsrådene mv. bør decentraliseres og konverteres til basismidler for universiteterne."

8. Skal universiteterne have mulighed for at eje deres egne bygninger?

"Ja. Universiteterne skal også på dette felt have mest mulig frihed.

9. Ønsker I en revision af universitetsloven? Hvad skal i så fald ændres?

"Ja. Der skal bl.a. være bedre mulighed for at private organisationer og virksomheder kan oprette uddannelser, som efter faglig vurdering kan opnå akkreditering. Fx der skal de forskellige organisationer mv, som ønsker at udbyde teologiske uddannelser på bachelor- og kandidatniveau kunne søge og få akkreditering, hvis det faglige niveau står mål med det, som findes på de offentlige universitetsuddannelser."

10. Mener I, at forskningsfriheden er sikret godt nok i Danmark?

"Forskningsfriheden er uhyre vigtig, men den må forventes hele tiden at være udfordret. Derfor skal det i samarbejde med forskernes organisationer sikres, at der er effektive og aktive fora, som følger udviklingen og peger på problemer, som måtte opstå på området, således at der kan handles på det politiske niveau."

Svarene er skrevet af Marianne Karlsmose, landsformand for KD.

Vil du opdateres på, hvad der sker?