Gå til sidens indhold
SDU Campus Slagelse
SDU's campus i Slagelse kan være lukket om fire år, frygter medarbejdere.
Foto: SDU

Medarbejdere frygter lukning - campus-overdragelse kollapset

RUC’s overtagelse af SDU’s campus i Slagelse bliver ikke til noget. Parterne kunne ikke blive enige om, hvor meget RUC skulle kompenseres for at overtage de underskudsgivende uddannelser. Nu frygter medarbejderne, at campusets dage kan være talte.

Emneord:

Der var stor optimisme 1. marts, da rektorerne på SDU og RUC i fællesskab annoncerede, at man ønskede at overdrage SDU’s campus i Slagelse til RUC med alle medarbejdere og uddannelser.

Godt et halvt år senere er den plan stendød. Der bliver ingen overdragelse.

”Vi må efter et halvt års undersøgelser og dialog erkende, at forhandlingerne ender uden en aftale om overdragelse,” lød det i en pressemeddelelse 20. september.

Det er uenighed om økonomien og den kompensation, RUC skulle have for at overtage uddannelser, der gav underskud, som har fået planen til at gå i vasken, forklarer SDU-rektor Jens Ringsmose til Forskerforum.

”Vi var enige om at SDU ville dække et driftsunderskud i en periode for RUC, hvis de overtog driften af noget, der gav røde tal på bundlinjen. Det viste sig, at driften af Campus Slagelse er en underskudsforretning. Men vi havde noget forskellige opfattelser af, hvor stor en underskudsforretning det er, og dermed havde RUC nogle forventninger til kompensation, som vi ikke kunne honorere,” fortæller han.

Uenigheden om underskuddets størrelse skyldes ifølge Jens Ringsmose blandt andet, at de to universiteter har forskellige syn på, hvor meget personale det fremover vil kræve at drive uddannelserne i Slagelse. Hvor SDU kom frem til et fremadrettet driftsunderskud på 15 millioner kroner årligt, lå RUC’s vurdering nærmere 30 millioner.

Han slår også fast, at der ikke bliver flere forhandlinger om en overdragelse.

”Den er desværre lagt i graven.”

Bekymrede for jobs

Den nye situation skaber tvivl om, hvad der på sigt skal ske med SDU Slagelse. Og blandt medarbejderne er det en konkret frygt for, at campuset simpelthen vil blive lukket i inden for nogle år.

”Med det underskud, der er på driften, er der stor sandsynlighed for, at man begynder nedlukningen, og årets optag bliver det sidste. Det tager officielt fire år at lukke ned, med de uddannelser, der er i gang. Og lejekontrakten for bygningerne udløber i 2027. Så det er et realistisk bud, at 2027 bliver det sidste år. Men det kan også være, man kun vælger HUM-området, som lider mest, og kører videre med HA-uddannelsen. Der er flere muligheder i spil,” siger Kenneth Schultz, som er TR på Institut for Virksomhedsledelse.

Anne Magnussen, der er fælles-TR for det humanistiske fakultet, fortæller om store frustrationer blandt VIP’ere i Slagelse.

”Medarbejderne er chokerede, for de er bekymrede for deres jobs, uddannelserne og det arbejde i Slagelse, de er glade for,” siger hun.

Hun var for nyligt til stede ved et møde for de medarbejdere i Slagelse, der er tilknyttet Institut for Kultur og Sprogvidenskaber. Her havde institutlederen slået fast, at de først og fremmest er tilknyttet instituttet, og ved en eventuel lukning af Slagelse vil de så vidt muligt blive flyttet til andre uddannelser.

”Så en campus-lukning betyder ikke nødvendigvis, at medarbejderne bliver fyret”, tilføjer hun.

En anden frustration blandt medarbejderne er processen omkring overdragelsesforhandlingerne.

”De føler sig holdt udenfor undervejs, og derfor er den seneste pludselige melding kommet som et chok. Så de håber meget, at de i højere grad vil blive inddraget i arbejdet med at afklare fremtiden for SDU Slagelse, for eksempel ved at der bliver udpeget en central person på campus, som kan formidle ideer og muligheder fra medarbejderside,” siger Anne Magnussen.

Ærgrer sig ikke over forsøget

Forløbet omkring campus-overdragelsen er gået relativt hurtigt. Ideen opstod kort før årsskiftet, og efter kun godt to måneder kom udmeldingen om, at både RUC og SDU ønskede en overdragelse, der skulle finde sted ved årsskiftet 2023/2024.

Men Jens Ringsmose mener ikke, processen kunne have været anderledes – for eksempel at man havde afklaret økonomien, før man meldte hensigterne om en overdragelse ud i offentligheden.

”Vi kunne ikke afdækket økonomi og så mange medarbejderes fremtid, uden at det ville blive offentligt kendt. Så jeg synes, vi har gjort det rigtige, også i forhold til at skabe transparens og dele informationerne. Og jeg ærgrer mig ikke over, at vi gjorde forsøget,” siger han.

Han kan ikke genkende, at medarbejderne ikke skulle have været ordentligt inddraget i processen.

”Vi har bestræbt os på at inddrage vores ansatte og studerende så meget som muligt. Blandt andet gennem flere medarbejdermøder og oprettelsen af et dialogforum med medarbejderrepræsentanter og ledelsen. Vi har hele tiden formidlet så meget viden som overhovedet muligt, og vi vil også bestræbe os på at inddrage medarbejdere og studerende i videst muligt omfang i det videre forløb.”

På spørgsmålet om SDU Slagelse er lukningstruet på sigt, vil Jens Ringsmose dog ikke melde så skarpt ud.

”Nu er det jo ret nyt at vi må konstatere, at vi ikke når hinanden. Nu vil vi sætte os ned og lave en grundig udredning af, hvad er der af andre muligheder. Vi skal have et bestyrelsesmøde i oktober, hvor jeg forventer, at vi skal fremlægge en række alternativer til overdragelsen. Og de alternativer må vi så drøfte.

Kan et alternativ være en lukning?

”Vi vil gøre et grundigt stykke arbejde for at vende hver en sten og hver en mulighed.”

Vil du opdateres på, hvad der sker?