Gå til sidens indhold

Debat


Debatfoto

Trivselsuniversitetets uforsonlige kamp mod det uforståelige

Af Tine Fristrup og Steen Nepper

Målinger af den studerendes trivsel sætter sig i stigende grad igennem som uddannelseskvalitet. Nærmest umærkeligt synes der at være opstået et strategisk sammenfald mellem en øget interesse i at gøre de studerende erhvervsrettede på rekordtid og at sikre deres ret til trivsel og let forståelig undervisning, inden de atter lukkes ud i “den virkelige verden”.

Læs mere

Politisk censur eller politisk forskning

Af Bo Wagner Sørensen

Forskningsprojektet ”Magt og (m)ulighed” er politisk forskning, der gør æresrelateret social kontrol til en politisk konstruktion uden reel forankring i virkeligheden, skriver debattørerne.

Læs mere

Formattvang eller formattilbud?

Af Lotte Rienecker

I sin artikel om “formattvang” i nr. 338 kritiserer Steen Nepper Larsen, lektor på DPU, “et stramt formatkrav, som forskningsartikler, undervisningsformer og specialer underkastes i samtiden”. Jeg er nok én af dem, som Steen Nepper Larsen kunne tænke på med sin kritik, for jeg har gennem en menneskealder undervist i og skrevet om formater for alt det nævnte.

Læs mere
Debatfoto

Hvad måler Læringsbarometret egentlig?

Af Tine Fristrup, Jens Erik Kristensen og Steen Nepper Larsen

186.000 studerende kontaktes i disse dage af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ønsker at måle og forbedre uddannelseskvalitet. Men målemetoden måler ikke kvalitet, så hvorfor iværksættes den storstilede undersøgelse?

Læs mere

AU: Et identitetspolitisk universitet

Af Hans Bonde

Kvinders bidrag til dansk forskning udgør et stort aktiv, der bør fremmes mest muligt. Men det bør ske på en redelig måde, der gavner kvinder i startpositionen, men ikke forsøger at indvirke på slutresultatet og slet ikke via metoder i strid med lovgivningen.

Læs mere
Debatfoto

Hvordan kritikken af formtvang blev transformeret til formattvang

Af Steen Nepper Larsen

Forskningsartikler, undervisningsformer og specialer underkastes et stramt formatkrav i samtiden. En dyb undren breder sig i mit sind, og to spørgsmål trænger sig på: Hvilke former for tvang styrer og indebærer formatkravet? Og kan det erkendes og betvivles – måske ligefrem bekæmpes?

Læs mere
Debatfoto

Drop prøveforelæsninger

Af Thomas Harboe

Prøveforelæsninger er et dårligt værktøj til at vurdere, om forskere er gode undervisere, men heldigvis er der langt bedre alternativer.

Læs mere

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen