Gå til sidens indhold

Debat


Debatfoto

Hvad måler Læringsbarometret egentlig?

Af Tine Fristrup, Jens Erik Kristensen og Steen Nepper Larsen

186.000 studerende kontaktes i disse dage af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der ønsker at måle og forbedre uddannelseskvalitet. Men målemetoden måler ikke kvalitet, så hvorfor iværksættes den storstilede undersøgelse?

Læs mere

AU: Et identitetspolitisk universitet

Af Hans Bonde

Kvinders bidrag til dansk forskning udgør et stort aktiv, der bør fremmes mest muligt. Men det bør ske på en redelig måde, der gavner kvinder i startpositionen, men ikke forsøger at indvirke på slutresultatet og slet ikke via metoder i strid med lovgivningen.

Læs mere
Debatfoto

Hvordan kritikken af formtvang blev transformeret til formattvang

Af Steen Nepper Larsen

Forskningsartikler, undervisningsformer og specialer underkastes et stramt formatkrav i samtiden. En dyb undren breder sig i mit sind, og to spørgsmål trænger sig på: Hvilke former for tvang styrer og indebærer formatkravet? Og kan det erkendes og betvivles – måske ligefrem bekæmpes?

Læs mere
Debatfoto

Drop prøveforelæsninger

Af Thomas Harboe

Prøveforelæsninger er et dårligt værktøj til at vurdere, om forskere er gode undervisere, men heldigvis er der langt bedre alternativer.

Læs mere
Debatfoto

Studerendes læringslede og længsel efter forelæsninger

Af Tine Fristrup, Jens Erik Kristensen og Steen Nepper Larsen

De studerende begyndte at længes efter “rigtige” forelæsninger under den langvarige coronaundtagelsestilstand. Men hvordan skal denne længsel tydes og fortolkes? Som tegn på et forfald eller som en drøm om at blive udsat for noget andet og bedre end Zoom-organiserede læringstiltag?

Læs mere
Debatfoto

At lade sig blive berørt

Af Steen Nepper Larsen

Efterårssemestret står for døren. Men glem nu ikke, at det gælder om at lære at lytte – og ikke blot at sørge for, at ”tingene” og de studerendes undervisning bliver ekspederet og afviklet i en rasende fart. Resonanspædagogik må der til.

Læs mere

Beretningen om en historiefejde og en afvist afhandling

Af Markus Hedemann

Markus Hedemann mener, at han fik afvist sin doktorafhandling, fordi hans tese brød med vedtagne sandheder og konventioner, der blev anset for uantastbare af de førende forskere inden for hans område. Afhandlingen er efterfølgende blevet til en anmelderrost bog.

Læs mere
Debatfoto

“Du har jo rigtige bøger med …”

Af Steen Nepper Larsen

Nærmest umærkeligt er jeg blevet transformeret til en servil og innovativ edu-tech-atlet under coronakrisen. Men jeg savner de studerende og de upåagtede sociale dynamikker, der plejede at binde os sammen. Hvad blev der af alle de uplanlagte begivenheder, mennesker indgår i og kan antænde, når de bevæger sig frit på universitetet?

Læs mere

Vil du opdateres på, hvad der sker?