Gå til sidens indhold
kedelig.jpg

DTU-ledelsen: Aftenundervisning til kl. 22

Danmarks Tekniske Universitet vil udbyde 20 kurser fra klokken 18 til 22. I første omgang som et forsøg, men ledelsen lægger ikke skjul på, at målet er at indføre en ny undervisnings- og arbejdskultur på universitetet. Fagforeninger vil i dialog med DTU-ledelsen om en ny arbejdstidsaftale

Emneord:

Danmarks Tekniske Universitet vil have en del af underviserne til at arbejde fra klokken 18 til 22.

I første omgang som et forsøg fra efteråret 2019, hvor 20 kurser vil blive lagt om aftenen på campus i Lyngby. DTU-ledelsen skriver i en nyhed på DTU Inside (universitetets intranet), at tidspunktet er valgt, så de ansatte kan nå at spise aftensmad, hvis de skal fra DTU i Ballerup til Lyngby.

“Det kommer til at berøre et stort antal studerende på alle uddannelsesretninger og alle niveauer – dvs. både diplomingeniør-, bachelor-, kandidat- og efteruddannelse”, skriver ledelsen også.

Anders Henry Nielsen, seniorforsker og næstformand for hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på DTU, siger, at det er hans indtryk, at mange ansatte er kritiske over for planerne.

“Folk har jo kone, mand, kæreste, børn og fritidsaktiviteter, så de forventer at have en nogenlunde fast arbejdstid, som er placeret i dagtimerne”, siger han.

Ledelsen har lagt op til, at det bliver frivilligt, om underviserne vil melde sig til aftentjansen. Anders Henry Nielsen tror dog, at mange kan føle sig presset til at sige ja, da de ellers vil være mere udsatte, når den næste fyringsrunde kommer. Alligevel tror han ikke på, at tilstrækkeligt mange er interesserede.

“Frivilligt er et mystisk ord i denne sammenhæng. Jeg tvivler på, at ledelsen kan finde undervisere nok til det, og så bliver de nødt til at udskrive folk til opgaven”, siger han.

Ledelsen skriver også, at serviceniveauet på campus vil være lige så højt tirsdag aften, som det er i dagtimerne.

Det har Kasper Bøgh Pedersen, informationskonsulent og HSU-medlem for AC-TAP, noteret sig. “Jeg må minde om, at en række tekniske og administrative medarbejdere også bliver ramt. Jeg er enig i, at frivillighed er et underligt begreb at bruge i denne her sammenhæng, hvis der ikke er indgået aftaler om, hvordan det håndteres”, siger han.

Fagforeninger vil i dialog Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), siger, at hun forventer, at ledelsen indkalder til forhandling med organisationerne, hvis den ønsker væsentlige stillingsændringer. DM’s medlemmer af hovedsamarbejdsudvalget har allerede fået oplyst, at der snarest vil blive indkaldt til møde om sagen, fortæller hun.

“Det er helt urimeligt at forvente, at medarbejderne bare stiller op uden nogen form for aftaler eller forhandling om vilkårene i en ny situation, og det er min forventning, at ledelsen får styr på det hurtigst muligt”, siger Camilla Gregersen.

Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig, er enig i, at DTU ikke uden videre kan indføre aftenundervisning. “Det vil være en udvidelse af overenskomsten, der kræver, at man indgår en ny lokal arbejdstidsaftale”, siger Carsten Eckhart Thomsen, der kalder det “uklogt” af ledelsen på DTU at gå videre med planerne uden at have indgået en aftale med de faglige organisationer først.

“Det burde have været drøftet til bunds i det lokale samarbejdsudvalg, og de ansatte skal kompenseres med en økonomisk godtgørelse og/eller ved at sikre, at de kan holde fri på andre tidspunkter”, siger han.

At det angiveligt er frivilligt for de ansatte, om de vil undervise om aftenen, ændrer ikke på hans holdning.

“Spørgsmålet er, hvad konsekvensen vil være ved at sige nej. Tør man det, hvis der samtidig er udsigt til besparelser? De ansatte har reelt hænderne bundet på ryggen”, siger han.

Ny arbejdskultur

DTU-ledelsen skriver i intranetnyheden til de ansatte, at presset på undervisningsfaciliteterne er stort, da flere auditoriebygninger skal renoveres, og der kommer flere studerende, men “det skal ikke blot ses som et tiltag for at få den aktuelle “lokalekabale” til at gå op”.

“Tværtimod er indførelsen af aftenmodulet et udtryk for, at DTU ønsker at fremtidssikre universitetet ved at indføre en ny undervisningsog arbejdskultur. Ved ikke at binde undervisningen i tidsrummet fra 8 til 17 kan universitetet fremover tilbyde både ansatte og studerende muligheden for at indrette deres arbejds- og studieliv på en ny måde. Det er en fleksibilitet, vi får brug for, når vi ser længere frem i tiden, og som vil gøre det muligt for os at skemalægge vores undervisning mere frit samt åbne op for nye uddannelsesretninger”, står der i mailen.

Carsten Eckhart Thomsen forstår godt, hvis der er ansatte, som frygter, at undervisning om aftenen vil sprede sig, og hvad konsekvenserne bliver for deres familieliv.

“Man skal ikke have meget fantasi for at forestille sig, at det i realiteten betyder en udvidelse af arbejdstiden”, siger han.

Anders Henry Nielsen tror også, at det ligger i kortene, at aftenundervisningen vil blive bibeholdt og udbygget de kommende år.

Universitetsdirektør tror på frivillighed

Universitetsdirektør Claus Nielsen siger, at der er en dialog i gang med de ansattes repræsentanter, men han vil ikke forholde sig til, om det bliver nødvendigt at indgå en ny arbejdstidsaftale. Han slår fast, at aftenundervisningen bliver indført i et pilotprojekt, der skal evalueres. Universitetet og de ansatte må nok også indstille sig på, at det vil blive udvidet på længere sigt. DTU vil nemlig gerne udbyde uddannelser og kurser internationalt og tilbyde mere efteruddannelse.

“Vi ved godt, at det kan være uhensigtsmæssigt, hvis du har to små børn, så vi skal finde en fornuftig måde at gøre det på. De, der har tid og lyst til at arbejde om aftenen, vil få fri på andre tidspunkter. Det skal være sådan, at det af underviserne bliver oplevet som en god mulighed for øget fleksibilitet, og tilsvarende skal det blandt de studerende opleves som et ekstra og fleksibelt tilbud i undervisningen”, siger Claus Nielsen.

Han tilføjer, at det drejer sig om en brøkdel af DTU’s kurser, der vil blive afholdt fra klokken 18 til 22.

“Det har et omfang, der gør, at vi tror på, at vi sagtens kan finde ud af det af frivillighedens vej, men det er klart, at ledelsen kan sige til ansatte, at de skal undervise om aftenen, men det forventer vi ikke”, siger universitetsdirektøren. Claus Nielsen siger, at studienævnene og underviserne nu vil blive involveret i tilrettelæggelsen af kurserne og pilotforsøget, idet der er mange hensyn at tage. Det kan være såvel undervisere som studerende med små børn, der vil have svært ved at møde op i aftentimerne. Det bliver formentligt valgfrie kurser og store kurser, der også udbydes på andre tidspunkter, som vil blive udvalgt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen