Gå til sidens indhold
DemoAAU.jpg
Rektor blev mødt af demonstranter på vej til medarbejdermøde om spareplanerne i december sidste år.
Foto: Trine Kristensen, AAU

AAU afskediger 107 i historisk sparerunde

Tillidsrepræsentanter oplever frustration blandt medarbejderne over ikke at kunne få oplyst, hvorfor de blev prikket.

Emneord:

107 ansatte er varslet afskediget på Aalborg Universitet (AAU) i en historisk stor sparerunde, hvor der skal skæres 67 millioner kroner, blandt andet som følge af regeringens omprioriteringsbidrag og kravet om at lukke uddannelser med mange internationale studerende. Af de 107 afskedigede er 39 fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 25 fra Det Humanistiske Fakultet, 18 fra Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, 14 fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og 11 fra Det Tekniske Fakultet for IT og design.

Desuden har 26 ansatte sagt ja til en frivillig fratrædelsesordning og 7 til en seniorordning.

Det svarer til, at tre procent af de godt 3.500 medarbejdere må sige farvel, oplyser AAU.

Ole Busck, Dansk Magisterforenings fællestillidsrepræsentant på AAU, siger, at det opleves som en massakre, der nogle steder smadrer hele forskningsmiljøer.

“De tilbageværende ansatte ved de uddannelser, der bliver lukket ned, er begyndt at søge væk, så det går ud over de studerende. Hvad skal de, som er søgt ind på en uddannelse og skal gå på universitetet fire år endnu, gøre? Ledelsen må jo forsøge at dække ind med vikarer”, siger han og tilføjer:

“Når de studerende spørger administrationen om konsekvenserne for deres uddannelse, får de at vide, at alt fortsætter som før. Men det passer jo ikke. Der bliver tale om en klar kvalitetsforringelse”.

Anne Bisgaard Pors, der er fællestillidsrepræsentant for de administrative DM-medlemmer på AAU og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget (HSU), melder om stor frustration blandt de ansatte.

“Det er folk, som har været her 10, 15, 25, 40 år, der skal ud at finde noget nyt. Det er svært for alle berørte, men det er en særlig svær situation for VIP’erne og for dem, der er oppe i årene. Der ligger jo ikke et andet universitet lige ved siden af, de kan søge ind på”, siger hun.

Uklare fyringskriterier
Ifølge lektor Jesper Lindgaard Christensen, Djøf-tillidsmand og HSU-medlem, oplever de ansatte, at der skæres urimeligt hårdt – og på områder og personer, hvor det ikke giver mening.

Da afskedigelserne begrundes med institutionens forhold, giver det ledelsen vide beføjelser, siger han.

“Der er ikke pligt til at komme med individuelle begrundelser, hvilket opleves meget frustrerende. Som universitetsfolk vil vi jo gerne finde rationaler og gode grunde, men det er svært at se dem”, siger han.

Han tilføjer, at kriterierne, som ledelsen har besluttet, er brede og fremadrettede, men at de er blevet forelagt samarbejdsudvalgene.

Charlotte Fog-Nielsen, konsulent i Dansk Magisterforening (DM), bekræfter, at medarbejderne ikke har krav på at få en individuel forklaring, når det sker med begrundelse i institutionens forhold.

“Vi mener i DM, at det er problematisk, men sådan har det desværre været siden en dom i Højesteret i 2007”, siger hun.

Nej til grønthøster
Rasmus Antoft, dekan på SAMF, oplyser, at det er et spørgsmål om, hvem ledelsen mener bedst kan undværes, og at man har foretaget en helhedsvurdering af den enkelte medarbejder.

Rektor Per Michael Johansen kalder situationen ulykkelig, men han fastholder, at afskedigelserne er nødvendige i en tid med faldende indtægter og fortsatte sparekrav fra politisk side. Han afviser, at man burde have fordelt besparelserne mere ligeligt, så HUM og SAMF ikke var blevet så hårdt ramt. “Hvis vi brugte en grønthøstermetode og fordelte besparelserne jævnt overalt, ville vi ende med en lurvet udgave af et universitet, og det vil vi ikke”, udtaler han til AAU Inside.

Samarbejde skal forbedres Tillidsfolkene har kritiseret rektor for ikke at have levet op til paragraf 3 i samarbejdsaftalen på AAU i forbindelse med besparelserne. Der står, at ledelsen skal udsende information så “tidligt og med så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget”, men de fik ingen information i forvejen, da de på et møde 9. november blev orienteret om lukningen af de syv uddannelser i København. Rektor havde indbudt tillidsfolkene til et dialogmøde den 15. februar for at rense luften, og Ole Busck, DM’s fællestillidsrepræsentant på AAU, er tilfreds med resultatet.

Ifølge Ole Busck erkendte rektor, at det var en fejl, at HSUmedlemmerne ikke fik lejlighed til at drøfte uddannelseslukningerne, og der var enighed om at arrangere et seminar for at diskutere, hvordan samarbejdet forbedres. Der skal også fremover afholdes et årligt møde mellem tillidsfolkene og rektor, som desuden vil indskærpe over for alle ledere på AAU, at de har pligt til at overholde samarbejdsaftalen.

Vil du opdateres på, hvad der sker?