Gå til sidens indhold

323

323

Marts

Læs Forskerforum som pdf, eller læs bladets artikler her på forskerforum.dk

Download magasin

Faste elementer

Månedens foto: Geniets kragetæer

Nye, gamle originalmanuskripter fra Albert Einstein er blevet fundet hos en privat samler og udstilles nu i Jerusalem, 140 år efter videnskabsikonets fødsel. Andre private breve er netop blevet fundet i en kælder i Hvidovre.

Dvæl ikke for længe i de smukke “Fields of I’ve Got Plenty of Time”, og rust dig til den vigtige kamp i “Confused About the Big Picture-skoven”. Karen Gram-Skjoldager guider os på ph.d.-stipendiatens rejse gennem Manuscript Earth.

301 forskere fik et chok med årsopgørelsen

Pludselig fik en lang række forskere besked om at betale store summer tilbage i skat, fordi deres forskningsprojekter havde fået støtte. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte beklager fejlen.

På jagt efter hjemmefølelser

Et hjem er mere end fire vægge og tag over hovedet, selv for en hjemløs. Laura Helene Højring har med et arkitekturantropologisk ph.d.-projekt undersøgt hjemløses følelser og behov omkring boliger.

Nyheder

Forskere holder mund af frygt for repressalier

En tavshedskultur, hvor de ansatte er bange for at udtale sig om deres arbejds- og forskningsvilkår, har spredt sig på de danske universiteter, lyder det fra tillidsfolk og eksperter. Hyppige fyringsrunder, usikre ansættelsesvilkår, en professionaliseret ledelse med stor magt og benhård konkurrence om forskningsmidlerne er blot nogle af forklaringerne.

DM: Brug af lektorer i tidsbegrænsede stillinger er et misbrug

Næsten hver fjerde lektor bliver ansat på midlertidige vilkår, selvom stillingen som udgangspunkt er fast. universiteterne misbruger en undtagelse i ansættelsesbekendtgørelsen, mener dansk Magisterforening. Ministeriet vurderer derimod, at det ligger inden for rammerne af stillingsstrukturen.

Grundforskningsfond og universiteter på kollisionskurs om indlejringsstillinger

For at få en bevilling til et grundforskningscenter fra Danmarks Grundforskningsfond har det i praksis været et krav, at universiteterne skulle fastansætte to forskere, når centerstøtten ophører, men nu siger Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet stop. Universiteterne diskuterer, hvordan de skal håndtere problematikken og overvejer fælles praksis.

Vil du opdateres på, hvad der sker?