Gå til sidens indhold
ff-327-1 copy.jpg

Udenlandske ph.d.er på KU må ikke længere leve på fattigdomsgrænsen

Ledelsen på Københavns Universitet har besluttet, at internationale ph.d.-studerende fremover skal have mindst 12.332 kr. at leve for per måned for at kunne blive indskrevet på universitetet.

Emneord:

300-400 internationale, især kinesiske, ph.d.-studerende, har indtil nu været indskrevet på Københavns Universitet (KU) uden at få løn af universitetet, selvom de arbejder fuld tid og udfører tilsvarende opgaver som deres danske kolleger.

KU´s eneste krav til de internationale ph.d.er har indtil nu været, at de månedligt har minimum 6.090 kroner at forsørge sig for. En dansk ph.d. får til sammenligning ca. 30.000 kr. per måned i løn inklusiv tillæg og pension.

De internationale har heller ikke de samme rettigheder som almindelige danske studerende eller lønmodtagere. Fx kan de ikke modtage boligstøtte, få studiebolig, barsel eller nogen form for social ydelse. Ifølge et notat fra universitetet, som Forskerforum og Magisterbladet fik aktindsigt i september 2019, har de internationale ph.d.-studerende på KU “svært ved at opretholde en rimelig levestandard”, da de lever af såkaldte leveomkostningsstipendier betalt af deres hjemland. De fleste kommer fra Kina men også fra andre asiatiske lande, Sydamerika, Mellemøsten og Afrika,

Læs også Internationale ph.d.er på KU knokler uden at få løn

De kinesiske ph.d.-studerende får omtrent 10.000 kr. om måneden, mens det er ukendt, hvad ph.d.erne fra de andre lande modtager. Ifølge Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, “er man nede at kysse fattigdomsgrænsen”, hvis man skal leve af det beløb i Danmark. Det fik professor Anders Hay- Schmidt, der er DM-fællestillidsrepræsentant på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, til at kalde det slavelignende forhold, der er en mine under ph.d.-systemet, fordi det presser lønnen.

Hvad er acceptabelt?
Noget tyder på, at ledelsen på KU har lyttet til kritikken. Ifølge Kim Brinckmann, vicedirektør for forskning & Innovation på KU, har direktionen i hvert fald besluttet at kræve, at de internationale ph.d.ere fremover skal dokumentere, at de har mindst 12.232 kr. månedligt til rådighed, hvis de vil indskrives på KU. De svarer til to SU-klip, og beløbet vil løbende blive reguleret, så det følger udviklingen i SU-satsen.

Det er det samme beløb som Danmarks Tekniske Universitet og fakultetet Health på Aarhus Universitet kræver. På Svenske Karolinska skal de ph.d.-studerende have mindst 20.781 SEK per måned , hvilket svarer til cirka 14.683 DKK.

”Det er vanskeligt at vurdere, hvad der er et rimeligt beløb at leve for i Danmark. Der er ingen fælles holdning at læne sig op ad blandt de danske universiteter, men vi er som universitet interesseret i, at de, der kommer hertil, har tilstrækkelige midler med, så de ikke skal arbejde for meget ved siden af deres ph.d.-projekt og dermed kan levere end god forskningsindsats”, siger Kim Brinckmann.

Han tilføjer, at KU havde taget initiativ til at få udformet en fælles politik på området i Danske Universiteter, men da en løsning lader vente på sig, har ledelsen nu selv fastsat et beløb, som man anser for rimeligt, efter det blandt andet har været diskuteret i Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR).

Ifølge Kim Brinckmann får fakulteterne på KU mulighed for at tilbyde timelønsarbejde til ph.d.-studerende, der ikke lever op til kravet på 12.232 kr. for på den måde at supplere deres indtægt op til minimumsniveauet. Det kan være som undervisningsassistent eller dreje sig om andre opgaver, der aflaster det videnskabelige personale. Opgaverne må dog ikke være tæt relateret til ph.d.ens eget forskningsprojekt.

Det bedst mulige resultat
Anders Hay- Schmidt, kalder KU´s nye politik ”et skridt i den rigtige retning” og ”formentligt det bedst mulige resultat man kunne blive enige om”, da man reelt ikke kan bestemme, hvor mange penge ph.d.erne bringer med sig hjemmefra.

Han siger, at det vigtigste er, at det sikres, at de internationale ph.d.ere får bedre vilkår, og at de kan aflønnes, så de ikke bliver brugt som billig arbejdskraft og dermed dumper lønningerne.

”Det sender et signal om, at det er mennesker vi har med at gøre, og at vi ikke vil acceptere den slags vilkår på KU. Nu får de nogle ekstra penge, så vi forhåbentligt kan undgå, at de må leve ’10 sammen i en lejlighed og sove i køjesenge’,” siger Anders Hay- Schmidt.

Kattelem eller krølle?
KU´s vicedirektør Kim Brinckmann siger, at de nye regler i princippet allerede er trådt i kraft per 1. januar 2020, men ledelsen har valgt, at 2020 bliver et slags overgangsår, hvor fakulteterne har mulighed for at tilpasse sig.

Det betyder i praksis, at KU ikke vil stoppe aftaler om at lave ph.d. på KU, hvis der allerede er givet tilsagn, eller hvis der allerede er en fremskreden dialog i gang, men ved udgangen af 2020 skal det være helt slut.

Desuden har KU via Uddannelses- og Forskningsministeriet en udvekslingsaftale med Sino-Danish Center om, at et mindre antal kinesiske studerende kan komme til Danmark og skrive ph.d. med et stipendium på 10.500 kr. per måned, og den aftale vil KU ifølge Kim Brinckmann ikke opsige.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen