Gå til sidens indhold

333

333

April

Læs Forskerforum som pdf, eller læs bladets artikler her på forskerforum.dk

Download magasin

Faste elementer

Månedens foto: Små, fine dræbere

De mange farvestrålende billeder af coronavirus er næsten for flotte til at være sande. Og helt sande er de så heller ikke. Der er “pyntet lidt” på virkeligheden.

Fysiker sætter vandmand på menuen

Mie Thorborg Pedersen ville være astrofysiker, men blev i stedet gastrofysiker. Hun forsker i vandmandens molekylære egenskaber og har vakt opsigt ved at fremstille vandmandschips – lige til at spise.

Hvilken type er du, når du er i medierne?

Nogle forskere kan lokkes til at mene noget om hvad som helst, andre slås med rædsel ved tanken om enhver spekulation. En ny bog om forskningsformidling opstiller fem idealtyper, som man kan bruge til at reflektere over sin egen rolle, hvis man optræder i medierne.

Coronamørket tænder lys for videnskaben

Mens pandemien raser, bliver der i sjælden grad lyttet til dem, der virkelig ved noget om tingene. “Folk er begyndt at hænge deres hat på det, videnskaben har at sige – mest af alt fordi det formentlig er det, der kommer til at redde os”, siger Vincent Hendricks.

Tema om coronakrisen

Undervisningen fortsætter online

Universiteterne fik lynhurtigt omlagt til onlineundervisning, da regeringen lukkede alle uddannelsesinstitutioner fra den 12. marts. meldingen fra tillidsrepræsentanter lyder, at kollegerne klarer sig igennem, men at det er udfordrende for børnefamilier og enlige med børn at skulle undervise fra hjemmet.

“Ottos værelse er lavet om til hjemmestudie”

Malene Monka, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU, forsøger at undervise fra hjemmet imellem amninger og bleskift af sin baby på fire måneder og hjemmeskole for familiens øvrige tre børn.

Universiteter kæmper for at redde eksamener

Universiteterne vil omlægge til eksamensformer, hvor de studerende ikke skal være fysisk til stede, i alle tilfælde, hvor det er fagligt forsvarligt. Ministeriet har givet dispensation fra krav om, at tilsynsførende skal være til stede.

Nyheder

RUC – nu lidt mere som de andre

Det skal være slut med de særlige kombinationsuddannelser på RUC. En reform skal redde et svigtende optag. “Vi tager arvesølvet med over”, siger rektor Hanne Leth Andersen, men den opfattelse deles ikke af alle.

Markager-sagen kommer ikke i landsretten

Injuriesagen, som Bæredygtigt Landbrug har anlagt mod AU-forsker Stiig Markager, kommer ikke til at starte i landsretten, som Stiig Markager og hans advokat havde ønsket. Til gengæld er DM og Akademikerne blevet godkendt som “biintervenienter” på Stiig Markagers side.

Nu skal det være lettere at blive professor

En ny ansættelsesbekendtgørelse giver universiteterne mulighed for at tilbyde forfremmelsesprogrammer for lektorer, så de har krav på at blive professorer efter maksimalt otte år, hvis de bedømmes fagligt kvalificerede. DM håber, at det vil gøre vejen til et professorat kortere eller i det mindste mindre snørklet, men der er også bekymring for misbrug, og for at der bliver skabt et a-og et b-hold blandt lektorerne.

Debat

Vidensspredningens overpædagogisering

Første januar i år trådte en ny stillingsstruktur i kraft på universiteterne. Fremover skal forskning og undervisning som forskningsbaseret undervisning ligestilles. Det bliver således muligt i begrænset omfang at ansætte studieadjunkter/studielektorer til udelukkende at undervise, så længe dette foregår på et forskningsbaseret grundlag. Forskningen udgør stadigvæk det primære grundlag for at kunne udbyde undervisning af højeste kvalitet. Men det er ikke just vederkvægende, hvis en større del af undervisningen fremover kan leveres uden forskningsmæssig rygdækning.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen