Gå til sidens indhold

338

338

November

Læs Forskerforum som pdf, eller læs bladets artikler her på forskerforum.dk

Download magasin

Leder

Nyheder

Unikt fuglemigrationsprojekt vingeskudt af corona

Bela Arora studerer fugles migrationsmønstre og havde som den første og eneste i Indien fået lov til at udstyre en særlig art af løvsangere, der kun yngler i Himalaya, med GPS-sendere, men så kom coronaen og spolerede ph.d.-projektet.

Universiteterne hænger på kæmperegning, hvis forsinket it-projekt kører af sporet

It-projektet Kopernikus beskrives som et programfællesskab mellem universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet, men når det kommer til økonomien, holder fællesskabet op. Selvom ministeriet står for udviklingen og også skal bruge data fra det studieadministrative system, betaler universiteterne hele gildet og bærer tabet alene, hvis omkostningerne løber løbsk, som det ofte er sket før med store it-projekter i det offentlige.

Tema om sexisme og ligestilling

Udenlandske kvinder redder balancen

Institut for Datalogi på ITU er lykkedes med at rekruttere flere kvindelige forskere ved hjælp af udenlandsk rekruttering og et bredere syn på kvalifikationer end blot publiceringer.

Faste elementer

Tungeslasker i flotte farver

Kan du gætte, hvad det er? Så lad os hjælpe lidt på vej: Et sæt bisser, der ville overflødiggøre hele tandlægestanden, hvis de befandt sig i menneskets mund.

Rusritualer er vigtige for faglig identitet

Det kan virke fjollet og sågar ekskluderende for nogle, men indvielsesritualer spiller en rolle for overlevering af en fagkulturel identitet, siger ph.d.-studerende, der har undersøgt førsteårsstuderendes møde med universitetet.

Tegnelæreren

Det er ikke nok at være en god underviser, man må også engagere sig personligt i de studerendes trivsel og udvikling, siger Luise Theil Kuhn.

It-fødselshjælper

Gør det konkret, og gør det nærværende, siger Claus Brabrand, der blandt andet har været med til at trække mange flere kvinder ind på IT-Universitetet.

Debat

Hvordan kritikken af formtvang blev transformeret til formattvang

Forskningsartikler, undervisningsformer og specialer underkastes et stramt formatkrav i samtiden. En dyb undren breder sig i mit sind, og to spørgsmål trænger sig på: Hvilke former for tvang styrer og indebærer formatkravet? Og kan det erkendes og betvivles – måske ligefrem bekæmpes?

Drop prøveforelæsninger

Prøveforelæsninger er et dårligt værktøj til at vurdere, om forskere er gode undervisere, men heldigvis er der langt bedre alternativer.

Vil du opdateres på, hvad der sker?