Gå til sidens indhold
Foto af Brian Bech Nielsen, rektor ved AU
Foto: Lars Kruse / AU Kommunikation

AU har tilbageholdt dokumenter i strid med loven – rektor var med til at træffe den ulovlige beslutning

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kritiserer i kraftige vendinger Aarhus Universitets behandling af fem anmodninger om aktindsigt fra dagbladet Information. AU-ledelsen udsatte udleveringen af dokumenterne i strid med loven og afgav to gange en falsk forklaring til styrelsen for at dække over lovbruddet.

Emneord:

Ledelsen på Aarhus Universitet har fået et ordentligt hak i tuden af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der som tilsynsmyndighed har behandlet en klage fra dagbladet Information over universitetets håndtering af fem anmodninger om aktindsigt i forbindelse med avisens kritiske dækning af den såkaldte oksekødssag.

Sagen går tilbage til 2019, hvor DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på AU – udgav en rapport, der konkluderede, at forbruget af alkohol og søde sager er mere belastende for klimaet end forbruget af oksekød. Det viste sig, at landbrugets interesseorganisationer havde været involveret i tilblivelsen af rapporten, som de også havde støttet økonomisk med 504.000 kr.

Information sendte efterfølgende fem anmodninger om aktindsigt, men AU ventede med at svare, til efter universitetets egen redegørelse blev offentliggjort, hvilket er i strid med miljøoplysningsloven.

Styrelsen kritiserer også, at AU to gange svarede styrelsen, at universitetet ikke havde truffet en beslutning om at vente med at svare Information. Først da Information klagede til Ombudsmanden, erkendte AU-ledelsen, at den havde forsøgt at dække over sin beslutning om at tilbageholde dokumenterne.

Foto af Brian Bech Nielsen
Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet

Rektor tilbød at gå

I en nyhed på au.dk fra 5. maj erkender rektor Brian Bech Nielsen, at AU ikke har overholdt loven.

“Efter at have fået sagen belyst må jeg desværre erklære mig enig i styrelsens vurdering. Vi har ikke efterlevet reglerne, og det er ikke acceptabelt. På Aarhus Universitet vægter vi ordentlighed meget højt, og derfor tager jeg også kritikken særdeles alvorligt”, udtaler han.

Det fremgår også, at tre ansvarlige ledere har fået en påtale, og at AU’s chefjurist har indgået en gensidig aftale om fratrædelse for ikke at have orienteret rektoratet om, at der var truffet en beslutning, som var i strid med lovgivningen.

Der forstår et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen

Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, AU

Dagen efter måtte Brian Bech Nielsen indrømme, at han faktisk deltog i mødet, hvor beslutningen blev truffet, men han fastholder, at han ikke fik at vide, at det var ulovligt at tilbageholde dokumenterne.

“Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den. Jeg har som konsekvens heraf straks informeret formanden for Aarhus Universitets bestyrelse og tilbudt at fratræde min stilling. Jeg anser det for afgørende, at der står respekt omkring Aarhus Universitet og dets rektor”, skriver Brian Bech Nielsen på au.dk.

I samme nyhed udtaler bestyrelsesformand Connie Hedegaard, at en enig bestyrelse fortsat har tillid til rektor, da der ikke er grund til at tro, at han var informeret om, at håndteringen var ulovlig.

“Derfor rokker sagen ikke ved vores tillid til rektor og den stærke retning, han har sat for AU. Tværtimod forestår der et vigtigt arbejde med at ændre kulturen på AU, så det ikke er den slags møgsager, men AU’s positive bidrag til det danske samfund, der er i fokus. Det arbejde ved vi er i gode hænder hos Brian Bech Nielsen”.

Stolede på chefjurist

Den forklaring har dog ikke stillet Information tilfreds. I en leder med titlen “Aarhus-rektor skylder en forklaring: Hvordan kunne han tillade vildledning af tilsynsmyndighed?” skriver Anton Geist, indlandsredaktør, at “hverken rektoren eller bestyrelsen bør kunne slippe af sted med at ignorere spørgsmålet om, hvordan han kunne tillade sit universitet at give oplysninger til en tilsynsmyndighed, som han burde vide var usande”.

Brian Bech Nielsen har svaret Anton Geist direkte på au.dk, hvor han på det kraftigste afviser, at han mod bedre vidende skulle have ladet universitetets to første, og ikke retvisende, udtalelser gå videre til styrelsen. Ifølge rektor var det chefjuristen, der udarbejdede alle redegørelserne til styrelsen, og da de blev fremsendt til ham uden forbehold eller anmærkninger, fandt han ikke anledning til at betvivle, at de var korrekte.

Vil du opdateres på, hvad der sker?