Gå til sidens indhold
Foto af bronze bæltespænde
Billedet forestiller et bronzesmykke, som hang ved bæltestedet.
Foto: Heide Wrobel Nørgaard

Bronzens skjulte rejsespor

På et tidspunkt omkring år 1600 før Kristi fødsel udvidede Danmark – altså de mennesker, der boede i det område, der senere blev Danmark – deres europæiske handelsnetværk. Kobber, som er den primære bestanddel af bronze, var i flere hundrede år blevet importeret gennem handel i Centraleuropa og over Nordsøen. Men nu begyndte handlen at strække sig helt ned syd for Alperne.

Emneord:

Og hvordan ved vi så det? Det gør vi på grund af det irgrønne bronzesmykke på billedet. Smykket er en bælteplade, der altså hang som en slags smykke ved bæltestedet. Det er fundet sammen med ”Ølbykvinden”, der i 1880 blev fundet i en gravhøj ved Ølby. Ud over bæltepladen var også et sværd og et andet smykke i graven. Men hvor bronzesværdet var smedet med kobber fra Slovakiet, og det andet smykke indeholdt kobber fra en dal i Alperne, så var bæltepladen fremstillet af kobber fra Norditalien.

Det er Heide Wrobe Nørgaard, postdoc ved Moesgaard Museum, der gennem en arkæometallurgisk analyse er i stand til at lokalisere kobberets oprindelsessted.
”Man borer et lillebitte hul, så man får nogle metalspåner. Kobberet indeholder en lille urenhed af bly – 0,02 procent. Ved at opløse metalspånerne kemisk kan man lægge det i et massespektrometer og måle isotopforholdene. Og med den måling kan vi udelukke, hvilke geografiske områder det kan stamme fra”, fortæller hun.

Bly har 4 isotoper: 206Pb, 207Pb, 208Pb og 204Pb, og forholdet mellem dem varierer, alt efter hvornår i fortiden kobberdepotet blev dannet – altså hvornår bjerget opstod. De målte isotopværdier i bæltepladen kan holdes op mod en database af målinger, som forskellige forskere har foretaget over hele Europa, og på den måde er Heide Wrobel Nørgaard nået frem til, at kobberet må komme fra Norditalien.

Bearbejdningen af Ølbykvindens smykker har dog formentlig fundet sted i Norden, viser håndværksanalyser.

Arbejdet med Ølbykvindens genstande er et led i et større projekt ved navn ”An archaeological fingerprint”, og Heide Wrobe Nørgaard har netop udgivet en artikel i tidsskriftet ”PLOS ONE” sammen med forskerne Helle Vandkilde og Ernst Pernicka omkring resultaterne af 330 metalanalyser af genstande fra den tidlige bronzealder, der kortlægger datidens handelsveje

Foto af bronze bæltespænde

Vil du opdateres på, hvad der sker?