Gå til sidens indhold

346

346

Tema om retten til forskningsdata

Læs Forskerforum som pdf, eller læs bladets artikler her på forskerforum.dk

Download magasin

Nyheder

Lys på eliteforskningens strukturelle skyggesider

Forskningen udvikler sig i retning af hierarkier og koncentration af penge og indflydelse hos få centrale forskere. Men det er et paradoks, for elitedannelse skaber ikke nødvendigvis mere produktivitet, og den kan begrænse diversiteten, siger Mathias Wullum Nielsen, der undersøger de videnskabelige eliter.

Stigende ph.d.-stress – og det handler ikke kun om corona

På trods af tiltag mod ph.d.-stress må AU konstatere, at tallene stadig går den forkerte vej. Men forklaringen skal formentlig også findes i en generel præstationskultur, som præger unge i dag, vurderer Gitte Wichmann-Hansen, som står bag undersøgelsen.

Tema om retten til data

Kommune pudser advokater på forskere - tvinger AAU til at udlevere data

Et forskningssamarbejde mellem en gruppe forskere på Aalborg Universitet og Jammerbugt Kommune er kørt helt af sporet, efter at kommunen opsagde kontrakten og hyrede et advokatfirma. AAU har udleveret forskernes data, og hvad de siger har karakter af personlige noter, til kommunen, og de er nu usikre på, under hvilke betingelser de må publicere deres resultater. Et brud på forskningsfriheden, siger ekspert.

Ekspert: “Det burde AAU virkelig ikke have skrevet under på”

Aalborg Universitet har indgået en forskningskontrakt med Jammerbugt Kommune, der giver kommunen udvidet ret til at opsige aftalen og få forskningsdata udleveret. Ekspert er rystet over, at AAU har sagt ja til sådanne betingelser, og institutleder kalder sagen trist, men fastslår, at universitetet må leve op til sine kontraktlige forpligtelser.

Q&A med Jammerbugt Kommune

Forskerforum har sendt nedenstående spørgsmål til Jammerbugt Kommune og tilbudt en ledelsesrepræsentant fra kommunen muligheden for at give sin version i spalterne via interview eller et skriftligt svar. Jammerbugt Kommune har fremsendt skriftligt svar på de stillede spørgsmål via kommunens advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Faste elementer

Olsen Bandens forskningsbidrag

ITU-forskere har benyttet filmfiguren Egon Olsens raserianfald som grundlag for et digitalt værktøj, der skal opfange hadefuld tale i digitale debatter. Udbyttet var dog begrænset.

Debat

Uddannelse er en gave

Videregående uddannelser ses som oftest i et udgifts- og et investeringsperspektiv. Men fundamentalt set er uddannelse en gave og slet ikke noget, der kan reduceres til økonomi, endsige behandles og forstås som en vare.

Vil du opdateres på, hvad der sker?