Gå til sidens indhold
Foto af Per Holten Andersen
Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

CBS ignorerede advarsler og gav rektor engangsvederlag på 692.000 kr. stik mod reglerne

Rigsrevisionen kritiserer Copenhagen Business School for at have givet afgået rektor et engangsvederlag på 692.000 kr., på trods af at den daværende bestyrelsesformand flere gange fik at vide af ministeriet, at det var i strid med reglerne. CBS bliver nu trukket i tilskuddet fra staten.

Emneord:


Det var i strid med reglerne, da Copenhagen Business School (CBS) udbetalte et engangsvederlag på 692.000 kr. til Per Holten-Andersen, da han efter eget ønske gik af som rektor i januar 2019.
Det fremgår af Rigsrevisionens rapport om statens forvaltning i 2020. Rigsrevisionen har blandt andet til opgave at føre kontrol med, at statslige myndigheder, herunder universiteterne, overholder gældende love og regler, og det gør CBS altså ikke.

Ifølge rapporten var det i strid med vilkårene for det statslige tilskud, som CBS modtager, at indgå aftalen med Per Holten-Andersen om at udbetale det store pengebeløb.

Engangsvederlaget på 692.000 kr. blev udbetalt sammen med et fratrædelsesbeløb på ca. 800.000 kr. i 2019, i forbindelse med at rektor havde ansøgt om sin afsked.

Per Holten-Andersen fik altså i alt ca. 1,492 mio. kr. med sig, da han lod sig pensionere, men den går ikke, for ifølge åremålscirkulæret kan der ikke udbetales engangsvederlag og fratrædelsesbeløb samtidig ved ansøgt afsked, skriver Rigsrevisionen.

Aktindsigt

Bestyrelsesformand vidste, at aftale var i strid med reglerne

Det var CBS-bestyrelsen, som indgik den lukrative fratrædelsesaftale med den nu afgåede rektor, i forbindelse med at han forlængede sin ansættelse i 2016, selv om den daværende bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, var blevet gjort bekendt med, at aftalen ikke fulgte reglerne. Karsten Dybvad er i dag formand for Danske Banks bestyrelse, mens han forlod CBS’ bestyrelse i juni 2019, hvor Torben Möger Pedersen tog over.

“Aftalen om engangsvederlaget er indgået, på trods af at Uddannelses- og Forskningsministeriet flere gange over for CBS har påpeget, at aftalen ikke fulgte reglerne på området. Det fremgår desuden af intern kommunikation mellem CBS og bestyrelsesformanden, at den daværende bestyrelsesformand var blevet gjort bekendt med, at det var i strid med reglerne, hvis aftalen blev indgået”, skriver Rigsrevisionen, der også kritiserer ministeriet for ikke at have fulgt op på aftalevilkårene i den endelige åremålsaftale, som CBS indgik med Per Holten-Andersen.

Embedsmændene i ministeriet skulle med andre ord have sikret sig, at den endelige kontrakt levede op til reglerne, men det gjorde de ikke.

 

Foto af CBS Foto: CBS / Bjarke McCarthy

Dybvad: Jeg handlede i god tro

Det fremgår af en nyhed på CBS’ hjemmeside fra april 2018, at Per Holten-Andersen valgte at træde tilbage efter eget ønske for at bruge mere tid med familien.

“CBS har været igennem en økonomisk vanskelig periode, men der er både internationalt, politisk og i erhvervslivet stor anerkendelse af CBS’ værdi for samfundet. Jeg ser en meget stor efterspørgsel efter det, CBS leverer, og derfor også en lys fremtid for CBS. Nu har min familie brug for, at jeg fokuserer lidt ekstra på dem. Det ser jeg frem til efter et langt arbejdsliv”, udtaler Per Holten-Andersen i artiklen, hvor Karsten Dybvad også udtrykker stor respekt for den afgående rektors arbejde.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Per Holten-Andersen, men Karsten Dybvad skriver i en mail til Altinget, at ansvaret for indgåelsen af kontrakten er hans, at han tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og afventer CBS’ afklaring af sagens afslutning.

Karsten Dybvad forklarer i mailen, at vederlaget var en del af Per Holten-Andersens oprindelige ansættelseskontrakt, men at det ville bortfalde ved en forlængelse af stillingen.

Da Per Holten-Andersens kontrakt blev forlænget, gik CBS-bestyrelsen i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser om at beholde engangsvederlaget, da det ville “være en klar forringelse af rektors fratrædelsesvilkår, hvis han skulle miste engangsvederlaget ved en forlængelse”, skriver Karsten Dybvad ifølge Altinget.

“På et møde den 1. juli 2016 med styrelsen var det min klare opfattelse, at der blev opnået en forståelse med styrelsen om, at CBS kunne forlænge rektors ansættelse med det anførte vederlag i forlængelseskontrakten. Jeg har derfor handlet efter bedste overbevisning og i god tro”, skriver han til Altinget.

Styrelsen ville ikke godkende kontrakten

Den udlægning er Styrelsen for Videregående Uddannelser lodret uenig i, viser en redegørelse fra styrelsen om sagen, som Forskerforum har fået aktindsigt i.

Ifølge redegørelsen har styrelsen flere gange meddelt CBS, at den ikke kunne godkende en forlængelse af rektors åremålskontrakt, hvor han både ville få en fratrædelsesgodtgørelse og et engangsvederlag, hvis han gik af på eget initiativ. Advarslen blev givet første gang ved en telefonisk drøftelse 2. december 2015 og igen ved et møde i styrelsen den 24. februar 2016, efter at CBS havde indsendt kontrakten til godkendelse.

Engangsvederlaget på 692.000 kr. svarende til seks måneders løn ville styrelsen ikke godkende, da “dette medfører en form for “double payment”, da rektor allerede får fratrædelsesbeløbet”. Selv om CBS kaldte det et engangsvederlag, vurderede styrelsen, at der stadig var tale om en omgåelse af reglerne.

Dette blev ifølge redegørelsen gentaget på et møde den 16. juli 2016 mellem ledelsen i styrelsen og CBS.

Vi beklager, at CBS tilbage i 2016 fik den opfattelse, at kontrakten kunne indgås med det konkrete kontraktvilkår.

Kirsten Winther Jørgensen

Minister: Intet at rafle om

Rigsrevisionen anbefaler også i sin beretning, at ministeriet kræver, at CBS tilbagebetaler de 692.000 kr. til staten, fordi CBS har anvendt sit statstilskud i strid med reglerne ved at udbetale pengene til den daværende rektor, og det sker nu, meddeler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Konkret foregår det ved, at CBS bliver modregnet i sit statstilskud med et tilsvarende beløb. '

“Der er ikke så meget at rafle om. Statslige tilskud skal anvendes korrekt. Engangsvederlaget til den afgåede rektor på CBS blev udbetalt i strid med reglerne, og opfordringen fra Rigsrevisionen om et tilbagebetalingskrav er ganske klar. Jeg er tilfreds med, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen reagerer”, udtaler uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har desuden bedt CBS om at blive holdt orienteret om eventuelle krav, som CBS måtte rejse mod den tidligere bestyrelse, fremgår det af pressemeddelelsen.

Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør på CBS, har i et kortfattet mailsvar til Forskerforum skrevet, at det “naturligvis gør indtryk, når man modtager kritik fra Statsrevisorerne”.

“Vi beklager, at CBS tilbage i 2016 fik den opfattelse, at kontrakten kunne indgås med det konkrete kontraktvilkår. Med Statsrevisorernes beretning må vi konstatere, at det ikke var korrekt. CBS bliver bedt om at overveje, om der kan rettes krav mod den daværende bestyrelse. Vi undersøger nu, om der er grundlag for dette”, skriver Kirsten Winther Jørgensen.

Vil du opdateres på, hvad der sker?