Gå til sidens indhold
KU Humaniora
Jakob Dall

Humanioraansatte i oprør: Hvorfor mister vi flest studiepladser?

Ledelsen på Københavns Universitet vil skære langt flere studiepladser fra humaniora end fra de andre fakulteter frem mod 2030. Ansatte er chokerede og efterlyser en mere solidarisk model.

Emneord:

De humanistiske uddannelser på Københavns Universitet (KU) bliver de næste år ramt særlig hårdt i udmøntningen af den politiske aftale om regionalisering af uddannelser. Tillidsrepræsentanterne på Det Humanistiske Fakultet (HUM) er både rystede og bekymrede over KU-ledelsens udmelding om, at HUM skal reducere sit studieoptag med 640 studiepladser frem mod 2030, fordi det ikke er muligt at udflytte uddannelser fra København i det omfang, flertallet i Folketinget kræver det.
Dermed står HUM for 40 pct. af den samlede reduktion på i alt 1.590 studiepladser på KU de næste år.

Naturvidenskab står for 30 pct., sundhedsvidenskab for 16 pct. og samfundsvidenskab for 11 pct. af reduktionen.
640 studiepladser svarer til, at 24 pct. af HUM-fakultetets årlige optag skæres bort, og det kommer oven i en reduktion i optaget på 25 pct. siden 2015 som følge af dimensioneringen af uddannelser med høj ledighed blandt nyuddannede.

Brian Arly Jacobsen, lektor og tillidsrepræsentant på HUM, kalder rektoratets udmelding værre end forventet.

“Det får store konsekvenser for vores uddannelser og forskning. Når man skærer 24 pct. af vores optag, så får det jo indirekte også stor betydning via vores taxametertilskud. Og i sidste ende handler det så også om, hvor mange ansatte vi skal være. Nu frygter folk, at de bliver fyret, og at forskningsmiljøer bliver nedlagt”, siger han.

På baggrund heraf mener vi, at det vil være rimeligt med en mere solidarisk model, der ikke så ensidigt fokuserer på dimittendledighedstallene

TR-kredsen på HUM

Skæv model

Tillidsrepræsentanterne på HUM skriver i et åbent brev til rektor Henrik C. Wegener, bl.a. at dimensioneringsplanen først er fuldt indfaset i 2020 og derfor først kan forventes at have fuld effekt i forhold til at reducere ledigheden om nogle år.

Desuden mener de, at det rammer HUM særligt hårdt, at KU-ledelsen har valgt, at dimittendledighed skal vægte 60 procent i kriterierne for beskæringen af uddannelser. De humanistiske uddannelser er nemlig kun professionsrettet i et begrænset omfang, men alligevel finder langt de fleste HUM-kandidater et job. Det tager dem bare lidt længere tid.

“På baggrund heraf mener vi, at det vil være rimeligt med en mere solidarisk model, der ikke så ensidigt fokuserer på dimittendledighedstallene, men inddrager de øvrige kriterier i højere grad, herunder at især Det Humanistiske Fakultet har mange små fag og sprogfag”, skriver TR-kredsen på HUM.

Professor og fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på HUM Dorthe Duncker henviser bl.a. til en 2019-analyse fra DM, der viser, at der siden 2007 er kommet yderligere 17.000 humanistiske kandidater i arbejde, mens ledigheden i samme periode kun steg med 1.600 personer. Analysen viser også, at humanister ikke er mere ledige end kandidater fra andre fagområder.

Enhedslistens uddannelsesordfører, Victoria Velásquez, undrer sig over KU’s udmelding om, at der skal skæres så mange pladser på HUM.

“Der er ikke noget, der er besluttet endnu. Jeg har meget svært ved at se, hvordan KU’s bud skulle blive realiseret, for det er i konflikt med aftalen. Vi har blandt andet aftalt, at der fortsat skal være diversitet og spredning i uddannelsestilbud, ikke kun rigid fokus på beskæftigelse. Det hænger ikke sammen, for KU’s udspil slagter i praksis humaniora”, siger hun.

Prorektor: Vi tager hensyn til HUM

KU’s ledelse mener, at den har lavet en solidarisk model, fortæller prorektor Bente Merete Stallknecht.

“Vi har forsøgt at lave en solidarisk model, hvor vi prøver at leve op til de politiske krav og ambitioner, mens vi også tager højde for de enkelte fakulteters beskæftigelsesgrad og det samlede studie- og forskningsmiljø. Havde vi kun brugt en for høj dimittendledighed i kriterierne, havde humaniora stået for 58 procent af KU’s samlede reduktion, hvor de nu har 40 procent”, siger prorektoren.

Hun forklarer, at rektoratet ser en stor vigtighed i HUM, som har en række fag, der sikrer, at Danmark har viden og kompetencer til at forstå og indgå i en global verden – inden for sprog, kommunikation, kultur, historie osv.

Universiteterne skal melde en plan for reduktion af optaget ind til ministeriet inden den 31. december i år, og de otte universiteter skal desuden udarbejde en samlet sektorplan. Bente Merete Stallknecht håber, at udrulningen af den politiske aftale vil ende med at ramme universiteterne mindre hårdt end først antaget.

“Vi taler om en reduktion på 10 procent frem mod 2030. Det betyder, at reduktionen vil ske gradvist, og vi får tid til at omstille os, og lad os nu se, om det bliver så slemt. Jeg håber, universiteterne får mulighed for at spille ind på udrulningen af aftalen, når vi nu ikke blev hørt, inden aftalen blev landet, for det synes jeg var meget beklageligt”, siger hun.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen