Gå til sidens indhold
Foto af svin
Foto: Mette Mørk / JF Medier / Ritzau Scanpix

Institutleder: En trist sag, som handler om samarbejdsproblemer

Ifølge Birgit Nørrung, institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU, handler sagen om erhvervs-ph.d.-projektet om toxoplasmose i svin ikke om brud på god forskningsetik, men om interne uenigheder og et samarbejde, som kørte af sporet.

Emneord:

”Det er jo bare rigtig kedeligt, når der er mange mennesker, der skal samarbejde om noget, og når det samarbejde kører fuldstændig af sporet. Det er trist, og der er rigtig mange mennesker, som har været kede af det forløb her”.

Sådan siger Birgit Nørrung, institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU, om den konflikt, der har udspillet sig i forbindelse med et erhvervs-ph.d.-projekt, der skulle undersøge forekomsten af parasitten Toxoplasma gondii i danske slagtesvin.

Ifølge Birgit Nørrung har en ph.d.-studerende ret til at vælge data og metode i forbindelse med sit projekt, og det var i den konkrete sag den ph.d.-studerendes ønske at inddrage de data, som Landbrug & Fødevarer havde tilvejebragt, i sit projekt. Den ph.d.-studerende blev i den forbindelse vejledt af en vejledergruppe.

“I den konkrete sag blev der sat en ekstra KU-medvejleder i gruppen, og ingen ud over Maria Vang Johansen fandt anvendelse af de pågældende data problematisk. Den nye vejledergruppe har fået gennemgået data og dataindsamling på et vejledermøde og fandt ikke anledning til at rejse tvivl om disse data. I øvrigt adskiller resultaterne sig ikke fra fund fra lignende studier i andre lande”, skriver Birgit Nørrung i et svar til Forskerforum.

Jeg ser det ikke som et problem, at man benytter data rekvireret af L&F og genereret af Teknologisk Institut, så længe dette tydeligt fremgår, når man publicerer sine resultater. Det er vigtigt, at der er transparens omkring dette

Birgit Nørrung, Birgit Nørrung, institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på KU

Hun tilføjer, at det er Teknologisk Institut, der har udtaget og analyseret prøverne i svinebesætningerne, og kvaliteten er sikret som led i deres kvalitetssikringssystem.

Den ph.d.-studerende bidrog ifølge Birgit Nørrung til den sidste del af dataindsamlingen og ved yderligere at følge dyr i fire svinebesætninger over et helt år, men de data, der allerede var genereret, var dog et godt supplement til egne indsamlede prøver, og det var den ph.d.-studerendes ønske (støttet af vejlederkredsen med undtagelse af Maria Vang Johansen) også at benytte disse i den samlede afhandling.

“Jeg ser det ikke som et problem, at man benytter data rekvireret af L&F og genereret af Teknologisk Institut, så længe dette tydeligt fremgår, når man publicerer sine resultater. Det er vigtigt, at der er transparens omkring dette”, skriver institutlederen.

Hun erkender, at det er korrekt, at Teknologisk Institut udtog nye prøver undervejs:

“Det bliver lidt teknisk for mig, men Teknologisk Institut havde taget for få prøver i nogle besætninger – men L&F fandt dog, at disse stadig kunne bruges ved en mindre ændring af de kriterier, der var opsat for projektet fra starten. Spørgsmålet om udvalgskriterier skulle der i øvrigt også være redegjort for i forbindelse med Praksisudvalgets behandling”, skriver Birgit Nørrung.

Hun tilføjer, at det ikke er ualmindeligt, at forskere benytter data, som ikke er genereret af dem selv.

“Vi arbejder med data genereret af både KU-forskere, erhverv, myndigheder og andre organisationer, og det vil fremgå af de videnskabelige publikationer, hvordan og af hvem data er genereret. Hvis vi alene skulle arbejde med data genereret af os selv, ville vi gå glip af meget viden. Meget epidemiologisk forskning bygger faktisk på allerede genererede data”, skriver hun

Udtalelse fra Landbrug & Fødevarer

“Landbrug & Fødevarer er uenige i præmissen for både kritik og artikel. Om rammerne for en erhvervs-ph.d. skriver Innovationsfonden, at kandidaten ansættes i en privat virksomhed og indskrives på eller arbejder sammen med en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på det samme forskningsprojekt begge steder.

Vi kan slet ikke genkende Maria Vang Johansens fremstilling af sagen. Vi noterer os, at KU’s praksisudvalg har afvist anklagerne. Det er et uafhængigt organ i forskningsverdenen.
Det er en sag, som har handlet om dårligt samarbejde, og som alle involverede er kede af. Vi tror, at alle berørte personer har bedst af at lægge begivenhederne bag sig og se fremad”.

Vil du opdateres på, hvad der sker?