Gå til sidens indhold
Anne Marie Kanstrup, prorektor på Aalborg Universitet
Foto: Aalborg Universitet

Prorektor: Processen har været fortrolig af hensyn til organisationen

Anne Marie Kanstrup, prorektor på Aalborg Universitet, siger, at det har været vigtigt for ledelsen at køre processen om udflytningsplanen i fortrolighed for ikke at skabe usikkerhed.

Emneord:

“Det har været vores vurdering, at det er en ledelsesopgave, da det vil være meget vanskeligt for de ansatte at pege på, hvilke uddannelser der skal lukkes”.

Sådan siger prorektor Anne Marie Kanstrup som reaktion på kritikken af, at ledelsen på Aalborg Universitet har holdt udflytningsplanen fortrolig indtil sidste øjeblik, hvor den skulle afleveres til ministeriet, og dermed afskåret de ansatte fra at komme med input til planen.

“Det er primært af hensyn til medarbejderne, da vi ikke vil skabe usikkerhed og risikere, at der kører forskellige versioner af planen rundt i organisationen i løbet af processen, hvor nogle uddannelser kan være indstillet til lukning og derefter tages af igen efter input fra fx bestyrelsen”, tilføjer hun.

Ifølge prorektoren er det aftalt at behandle planen fortroligt af formandskabet for hovedsamarbejdsudvalget (HSU), det vil sige rektor og næstformanden, som er en af medarbejderrepræsentanterne i udvalget.

“Der har været nogle drøftelser om brug af fortrolighed og tavshedspligt i HSU, og de har nået en fælles forståelse for, hvornår det er relevant, og hvordan vi arbejder med fortrolighed. Det skal kun bruges i særlige tilfælde af hensyn til organisationen, altid være tidsbegrænset, og der kommer efterfølgende referat fra HSU-møderne”, siger hun og fortsætter:

“Alle medarbejdere, på nær en, i HSU har bakket op om forståelsen, og desuden er det vigtigt at huske, at medarbejdersiden i HSU repræsenterer alle medarbejdere på Aalborg Universitet. Også de medarbejdere, hvis faglige organisation ikke er repræsenteret i HSU, eller som ikke er medlem af en faglig organisation. Som medarbejderrepræsentant i HSU repræsenterer man altså ikke sig selv eller sin faglige organisation, men diversiteten af holdninger”.

Ifølge Anne Marie Kanstrup har alle hovedområder på ledelsesniveau kommet med detailinput til, hvordan de kan udflytte eller reducere optaget. Det har været en lang proces, hvor alle brikker er blevet vendt og drejet af ledelsen, og det, de er nået frem til, er den mindst ringe løsning for AAU samlet set, mener hun.

“Jeg vil ikke gå ind i en diskussion om, hvad vi ellers kunne have gjort, men den politiske beslutning om udflytning handler jo især om geografi, og for os har det været afgørende at bevare en stærk hovedcampus i Aalborg”, siger hun.

Anne Marie Kanstrup tilføjer, at det politiske opdrag også beder universiteterne tage hensyn til arbejdsmarkedsbehovet, så de har set på, om der bliver udbudt tilsvarende uddannelser i geografisk nærhed af de uddannelser, som AAU vil nedlægge.

“De unge i Aalborg kan ikke gå andre steder hen, hvis de vil have en uddannelse, mens de unge i København har alternativer”, siger hun.

Vil du opdateres på, hvad der sker?