Gå til sidens indhold

Årets undervisere er fra RUC og AAU

Priser

To af landets ypperste undervisere findes på Roskilde og Aalborg Universitet. Lektor i politik og forvaltning Lena Brogaard fra RUC og lektor og viceinstitutleder Mads Pagh Nielsen fra Institut for Energi på AAU er således to af modtagerne af Undervisningsprisen for 2023.

Der uddeles i alt syv undervisningspriser på de videregående uddannelsesinstitutioner. De to går altså til undervisere på universiteterne, to til professionshøjskolerne, en til erhvervsakademierne, en til de højere kunstneriske uddannelser og en pris til de maritime uddannelser.

Det var H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, der den 11. september uddelte priserne ved en ceremoni i Operaen til de syv undervisere, ”der med blik for den enkelte studerendes læring og trivsel har udmærket sig som fremragende undervisere og faglige fyrtårne.”

”I er ganske enkelt forbilleder for alle landets undervisere, og jeg håber, at jeres tilgang til undervisningen på jeres respektive fag kan være med til at inspirere andre i deres undervisning,” sagde Christina Egelund i sin tale.

Lena Brogaard fra RUC modtager blandt andet prisen for sin særlige evne til at tilrettelægge undervisningen, så alle studerende får stort udbytte af den.

I indstillingen, der ligger til grund for udnævnelsen, lyder det blandt andet om Lena Brogaard, at ”hun tegner idealet af nutidens og fremtidens universitetsunderviser (...) Lena Brogaard arbejder forskningsbaseret og kreativt med de pædagogiske udfordringer, hun møder i sin dagligdag. Hun udviser stort engagement i sine bestræbelser på at uddanne kompetente og engagerede samfundsvidenskabelige studerende."

Det fremhæves også, at hun arbejder systematisk med differentieret undervisning, og at hendes blik for den enkelte studerende er netop en af de ting, der går igen i beskrivelserne af hende:

"Lena Brogaard har et meget skarpt blik for at tilrettelægge undervisningen, så alle de studerende får mest muligt ud af det. Og så er hun ganske enkelt utroligt dygtig på sit felt både som underviser og forsker," udtaler prodekan for uddannelse på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på AAU Bodil Damgaard.

Lena Brogaard ser ikke sig selv som den typiske karismatiske underviser.

”Men jeg arbejder til gengæld kontinuerligt på at skabe variation i undervisningen, så de studerende har mulighed for at lære stoffet på forskellige måder, og gøre det relaterbart og konkret for dem. Og så gør jeg meget for at anerkende de studerendes bidrag. Det er jo dem og deres læring, det handler om," siger prismodtageren. 

Den anden prismodtager Mads Pagh Nielsen fra AAU modtager sin pris for sin undervisning i fremtidens grønne energiteknologier. Et område, han er en toneangivende forsker indenfor.

Mads Pagh Nielsens undervisning bærer præg af, at han i kraft af et nysgerrigt væsen og stor kreativitet formår at koble sin undervisning på et højt fagligt niveau til aktuelle, virkelighedsnære problemstillinger.

”Jeg elsker at undervise, se lyset gå op for de studerende og afprøve nye måder at komme i indgreb med dem på for at forstå, hvad lige præcis de behøver for at lære. Det kræver, at man kan motivere både de studerende og sig selv og arbejde nøje og planlagt med den faglige progression og sine virkemidler”, udtaler han.

Anne Marie Kanstrup, prorektor på AAU, ser desuden prisen som et tegn på, at Aalborg Universitets problembaserede læringsmodel, PBL, giver de studerende gode betingelser for at lære og underviserne rig mulighed for at udvikle sig.

Prisen, der uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er på 500.000 kroner til hver af de syv modtagere. 200.000 kroner er en personlig hæderspris, og 300.000 kroner går til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?