Gå til sidens indhold

Årets undervisningspriser går til RUC- og KU-professor

Priser

H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har uddelt Undervisningsprisen til Danmarks syv dygtigste undervisere.

Der er to prismodtagere fra universiteterne, to prismodtagere fra professionshøjskolerne og en prismodtager fra henholdsvis erhvervsakademierne, de kunstneriske uddannelsesinstitutioner og de maritime uddannelsesinstitutioner. Det er ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitution, der i samarbejde med de studerende har indstillet kandidaterne til det relevante rektorkollegium, som så har besluttet, hvem der skal indstilles til priserne.

De syv prisvindere modtager hver 500.000 kroner. De 200.000 kroner er en personlig hæderspris, mens 300.000 kroner er øremærket aktiviteter, der kan være med til at skabe god og engagerende undervisning på prismodtagernes uddannelsesinstitutioner.

“Vi skal hædre den fremragende undervisning på de videregående uddannelser, ligesom vi hædrer den fremragende forskning. Det er imponerende, hvordan underviserne på forskellige måder formår at forny undervisningen. Vi har brug for engagerede undervisere, der kan begejstre og pirre nysgerrigheden. Det er dem, vi hylder i dag”, sagde uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen ved prisoverrækkelsen.

De to prismodtagere fra universiteterne er Nicole Schmitt, professor MSO fra Biomedicinsk Institut (BMI) ved Københavns Universitet, og ph.d. og professor i global historie ved Roskilde Universitet Jakob Egholm Feldt.

I indstillingen fremhæves det, at Nicole Schmitt underviser med stort personligt engagement, og hun formår at dykke ned i lige præcis de områder af stoffet, som hun ved, at de studerende har sværest ved.

“Nicole Schmitt er meget opmærksom på førsteårsstuderende og deres socialisering på universitetet. Hun har stor forståelse for, at det er særligt vigtigt for førsteårsstuderende at blive taget godt imod og møde en underviser i øjenhøjde og derigennem få mod på at deltage i de kritiske samtaler om fagligheden. Med sin brug af en bred og fleksibel vifte af pædagogiske greb (fx metaforer, analogier, skuespil etc.) skaber Nicole Schmitt et trygt og inspirerende læringsrum, hvor forskning og undervisning vægtes lige højt, og hvor hun prioriteter, at de studerende ikke kun skal lære stoffet, men også skal “lære at lære”. Derfor bygger hun små øvelser i forskellige studieteknikker ind i sine forelæsninger og klassetimer og gør det på den måde nemmere at finde sig til rette i overgangen fra gymnasiet til universitetet”, står der i indstillingen.

Jakob Egholm Feldt fremhæves i indstillingen til prisen for gennem 15 år at have bidraget ekstraordinært til kvalitetsudvikling i undervisning og uddannelse. Hans tilgang kan karakteriseres som forsknings- og undervisningsintegration, dvs. at han fokuserer på praksisser for, hvordan viden skabes, hvilket han skalerer og modellerer tilpasset de studerenderes erfarings- og færdighedsniveauer.

“Med de studerende arbejder han både eksperimenterende og med systematiske udforskningsmetoder for at give dem erfaring med selvstændig videnskabelse og med, at humaniora kan være en problemorienteret, eksperimentel og erfaringsbaseret videnskab. Jakob Egholm Feldts undervisning er karakteriseret ved en inddragende tilgang, hvor de studerende involveres i, hvilke problemstillinger og materialer der skal arbejdes med. Det kræver et grundigt arbejde med, hvordan kritiske rum for samarbejde og samskabelse kan producere et kvalitativt løft, uden at den enkelte studerendes ansvar, læring og mulighed for individuel feedback mistes”, står der i indstillingen.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?