Gå til sidens indhold

AU-rektor ny formand for Danske Universiteter

Udnævnelser

Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, er blevet valgt som ny formand og talsmand for Danske Universiteters rektorkollegium. Ny næstformand bliver samtidig Nikolaj Malchow-Møller, rektor ved Copenhagen Business School.

De to har overtaget formandskabet den 1. september som afløser for Anders Bjarklev, rektor ved Danmarks Tekniske Universitet, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet, som har bestridt posterne siden 2015.

Danske Universiteter er de otte danske universiteters samarbejdsorganisation, der har til formål at fremme universiteternes samarbejde, synlighed og gennemslagskraft, og Rektorkollegiet er det højeste beslutningsorgan.

Brian Bech Nielsen takker for tilliden fra rektorkollegerne, som har valgt ham og ser frem til opgaverne:
“Det er en spændende opgave i en tid, hvor forskning og uddannelse står højt på dagsordenen over alt i samfundet, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Nikolaj Malchow-Møller om at repræsentere universiteterne. Jeg vil lægge stor vægt på samarbejdet og dialogen – internt i sektoren og med vores omverden. Universiteterne spiller en meget vigtig samfundsrolle i at levere arbejdskraft til morgendagens arbejdsmarked og ved at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer gennem viden og samarbejde – ikke mindst i forhold til den grønne omstilling”, udtaler han i en pressemeddelelse.

Brian Bech Nielsen, der er født i 1957, er uddannet fysiker på AU, hvor han har haft ledende stillinger som institutleder og dekan, inden han i 2013 blev rektor. I 2019 blev hans åremålsansættelse forlænget med tre år uden opslag, hvilket er det maksimale reglerne tillader, inden han skal gensøge stillingen i åben konkurrence med andre kandidater.

Tidligere på året besluttede AU´s bestyrelse at forlænge hans ansættelse med yderligere fem år, så den nu løber til 2027.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?