Gå til sidens indhold

Dansk topforsker skifter fra Oxford til ITU

Udnævnelser

Professor Bent Flyvbjerg, der er verdens førende og mest citerede forsker inden for Project og Program Management, herunder forskning i it-projekter, forlader nu en stilling som BT Professor og Chair i Major Programme Management ved Oxford University for at blive Villum Kann Rasmussen-professor ved IT-Universitetet i København.

Det er en bevilling på 30 millioner kr. fra Villum Fonden, som har gjort det muligt at rekruttere den internationale topforsker til ITU.

“Et Villum Kann Rasmussen-professorat er det ypperste i min verden. Det er derfor med stor ydmyghed og ære, jeg takker Villum Fonden og IT-Universitetet for denne enestående mulighed for at videreføre min forskning i Danmark”, udtaler Bent Flyvbjerg.

Bent Flyvbjerg er verdenskendt for sin forskning i projektplanlægning og ledelse, hvor han har indkredset det særlige ved megaprojekter – megaprojekternes anatomi. Ved at sammenligne planer med faktiske resultater har han dokumenteret, hvad han kalder “The Iron Law of Megaprojects”: “Over time, over budget, under benefit, over and over again”. Statistisk set er det sjældent, at megaprojekter er færdige til tiden og holder budgettet. På Oxford University har Bent Flyvbjerg og hans team udviklet den største forskningsbaserede database i verden om it-projekters performance for at teste teorier om risici i it-investeringer, hvor mange omkostninger ofte eksploderer.

“Digitalisering i bred forstand er vigtigere end nogensinde, og næsten alle store projekter indeholder i dag en central it-komponent. Med professor Bent Flyvbjergs flytning fra Oxford til ITU står Danmark stærkere på digitaliseringsfronten og på forståelsen af grænseområdet mellem it og store projekter”, siger bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen fra Villum Fonden.

Ambitionen med fondsbevillingen er at gøre København til et internationalt førende centrum for forskning i IT Program Management. Målet er at bidrage til udvikling af ledende grundforskning på området og til mere avanceret og effektiv digitalisering på tværs af sektorer til gavn for samfundsudviklingen internationalt og i Danmark.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen