Gå til sidens indhold

Fond giver 50 mio. kr. til nyt forskningsskib

Bevillinger

DTU's nye ocean- og arktisgående forskningsskib, Dana V, har modtaget en donation på 50 mio. kr. fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond til at udvide sin planlagte kapacitet.

Konkret betyder Orient’s Fonds bevilling, at skibet nu skal forlænges med 3 meter i forhold til de oprindelige planer, hvilket giver plads til at etablere faciliteter, der varigt vil kunne fungere som platform for maritim uddannelse, forskning og innovation inden for maritime teknologier – i tillæg til skibets kerneopgave som moderne havforskningsskib for alle Danmarks havforskere.

Bevillingen fra Orient's Fond supplerer en nylig bevilling fra A.P. Møller Fonden på ligeledes 50 mio. kr. Derudover supplerer donationerne fra de to fonde statens investering på 170 mio. kr. og DTU's egen investering på 100 mio. kr.

DTU forventer, at forskningsskibet med sit varierede sejladsmønster, sejlads i flere typer farvande og is og forholdsmæssigt korte togter vil være egnet som platform for forskning, udvikling, test og afprøvning af mange af fremtidens maritime teknologier til fx at reducere støj i vandet, optimering af sejlads eller rensning af ballastvand. Det er en helt ny dimension at tænke ind i et forskningsskib, mener Fritz Köster, institutdirektør på DTU Aqua.

Dana V skal efter planen afløse det gamle Dana IV, der med 40 år under kølen er udtjent som forskningsskib, når det står klar om cirka fire år. Det er DTU Aqua, der – ligesom med det gamle Dana – har det overordnede ansvar for skibsdriften.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen