Gå til sidens indhold

KU-rektor fortsætter til 2025

Samarbejder

Københavns Universitets bestyrelse har valgt at forlænge rektor Henrik C. Wegeners ansættelse frem til februar 2025. Han tiltrådte 1. marts 2017 som KU’s rektor nummer 259.
Bestyrelsen peger på, at KU med Henrik Wegener i spidsen fortsætter med at levere betydelige forskningsgennembrud i ledende internationale tidsskrifter, uddanner kandidater af høj kvalitet og årligt tiltrækker milliarder til forskning fra bl.a. EU.

Henrik Wegener har stået i spidsen for at realisere universitetets nuværende strategi, der løber fra slutningen af 2017 og frem til 2023. Rektors vigtigste opgaver i de kommende år bliver at skabe bedre sammenhæng mellem undervisning og forskning, at realisere KU’s nye klimaplan, der indeholder en vision om at blive et af verdens mest bæredygtige universiteter, og at inddrage forskerne mere systematisk i ledelsesbeslutninger.

“Det bliver ikke mindst Henriks opgave at fortsætte med at indfri målsætningerne i universitetets strategi. Det gælder fokus på bedre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mellem fagområderne og på effektive administrative processer. Men også på samarbejde mellem universitetet og samfundets aktører, for eksempel mellem uddannelse og praksis og mellem forskning og aftagere. Og endelig skal vi fortsætte det arbejde, vi allerede er kommet langt med, når det gælder om at fremstå som ét samlet og fokuseret universitet både indadtil og udadtil”, udtaler bestyrelsesformand Merete Eldrup.

Bestyrelsen er også optaget af at få bedre muligheder for at styre nye byggerier og vedligehold, som er en stor økonomisk udfordring for universitetet.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen