Gå til sidens indhold

Nyt AU-center skal forske i ulighed

Enheder

Et nyt center på Aarhus Universitet skal skabe ny viden om ulighed, og hvordan vi kommer den til livs. “Ulighed er et stort problem på verdensplan, ikke mindst fordi den ofte forstærker sig selv. Økonomisk ulighed kan skabe politisk ulighed. Sundhedsmæssig ulighed kan skabe økonomisk ulighed. Og så videre. Det er et utrolig vigtigt tema, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet”, udtaler professor Carsten Jensen fra Institut for Statskundskab om det kommende forskningscenter, som han skal stå i spidsen for.

Centeret har fået navnet PIREAU – en forkortelse for “Platform for Inequality Research at Aarhus University” – og en startbevilling på 10 mio. kroner fra universitetets strategiske midler. Dertil kommer midler fra Aarhus BSS og Health, ligesom centeret også har ambitioner om at tiltrække midler fra EU og private fonde.

PIREAU bliver etableret som led i Aarhus Universitets strategi frem mod 2025, hvor universitetet blandt andet forpligter sig til at levere tværgående forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd.

PIREAU består af en kernegruppe på ni seniorforskere fra seks institutter på Health og Aarhus BSS. Gruppen forventes at blive suppleret af 10-20 andre fastansatte forskere og cirka 20 ph.d.er og postdocs – evt. også fra andre fakulteter.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen