Gå til sidens indhold

Professor emeritus fra KU modtager UBVA-prisen 

Priser

Heine Andersen, professor emeritus på Københavns Universitet har modtaget UBVA-prisen 2022, som er på 25.000 kr. Prisen uddeles under det årlige UBVA-symposium, som i år fandt sted den 3. november. 

UBVA, som står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, har uddelt prisen hvert år siden 2016 til personer eller organisationer, der har gjort en bemærkelsesværdig og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. 

UBVA er et udvalg under Akademikerne, der varetager akademikeres interesser i relation til intellektuelle ejendomsrettigheder, dog primært ophavsret og rådgiver i sager vedr. forskningsetik. 

Akademikernes formand Lisbeth Lintz fremhævede i sin overrækkelsestale Heine Andersens utrættelige arbejde for at få ændret de tavshedsklausuler, som forskere måtte underskrive, når de leverede rapporter og undersøgelser til private virksomheder og offentlige myndigheder.  

“I dag er kontrakterne ændret, så det fremgår, at ophavsretten er hos forskerne, og at de kun har den tavshedspligt, der følger af forvaltningsloven. Baggrunden er i meget høj grad Heine Andersens personlige indsats. I perioden 2011-2016 bestormede han myndigheder, universiteter og autoriteter med besværlige spørgsmål om lovligheden af det ovennævnte vilkår. Selvom han blev anset for kværulant og spist af med arrogante og nedladende svar, blev han ved. Desuden formidlede han sine besværlige synspunkter i utallige interviews og på konferencer mm. Til sidst faldt bastionen, og ombudsmanden gik ind i sagen. Pludselig kunne alle se problemet”, sagde Lisbeth Lintz i sin tale. 

Det var først i forbindelse med landbrugspakken i 2016 kom der fokus på problemet. Sagen, der blev døbt Gyllegate, handlede om, at regeringen og dens embedsmænd havde fremlagt et mere miljøvenligt kvælstofregnskab for landbrugspakken over for Folketinget, end der reelt var belæg for, så landmændene kunne få lov til at gøde mere. Forskerne fra AU, der stod for beregningerne, måtte ikke udtale sig, før Miljøstyrelsen frigav sin rapport i februar 2016, altså efter at lovforslaget skulle behandles i Folketinget. Forskerne måtte ikke engang fortælle, at de var underlagt en tavshedsklausul. Først efter at Berlingske havde afdækket sagen, blev de syv AU-forskere indkaldt til høring i Folketinget, hvor ingen af dem kunne bakke op om den måde, regeringen havde fremstillet deres beregninger på.

Sagen førte til, at Eva Kjer Hansen (V) måtte forlade posten som miljø- og fødevareminister. 
Først i 2017 efter et års juridisk tovtrækkeri og kritik fra Ombudsmanden blev standardkontrakterne ændret. 

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?