Gå til sidens indhold

VELUX FONDEN støtter fem projekter

VELUX FONDEN har via fondens humanvidenskabelige program HUMpraxis støttet fem tværgående forsknings- og praksisprojekter, som skal levere løsninger på aktuelle samfundsudfordringer, med i alt 29,5 mio. kr.

I de fem nye HUMpraxis-projekter skal humanvidenskabelige forskere fra henholdsvis Københavns Universitet, Aalborg Universitet og RUC arbejde tæt sammen med professionelle praksisaktører fra fx kommuner, foreninger og professionshøjskoler. I projekterne skal de belyse problemstillinger og levere løsninger inden for fem meget forskellige emner: flygtninges sociale udsathed, ekskluderende dark design i byrummet (fx skrå bænke eller hegn foran varmeriste), børneinddragelse i familieretlige sager, fællesskaber for mennesker med høretab og samskabelse af multifunktionelle landskaber.


Tovholderne på projekterne er:

Professor Ole B. Jensen,
Aalborg Universitet: “Dark Design – social eksklusion i byens rum”.

Lektor Stine Krøijer, Københavns Universitet: “Lokale landvindinger: Landskabsfortællinger og samskabelse i multifunktionel jordfordeling”.

Lektor Inge Kryger Pedersen, Københavns Universitet: “Hvordan hører vi sammen? Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab”.

Marie Sandberg, Københavns Universitet: “Nye grænseflader mellem stat og civilsamfund: Frivillighed og flygtninge i en selvforsørgelses- og hjemsendelseskontekst”.

Professor Hanne Warming, RUC: “Styrket børneinddragelse i det familieretlige system”.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen