Gå til sidens indhold

Videnskabeligt ansatte skifter repræsentant i KU-bestyrelsen

Udnævnelser

De videnskabeligt ansatte (VIP) på Københavns Universitet har udskiftet den ene af deres to repræsentanter i universitetets bestyrelse.

Medlemmerne sidder for en fireårig periode, men DNA-forskeren Eske Willerslev har midt i valgperioden overladt sin plads til sin suppleant, Pia Quist, der er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Hun bliver dermed det første VIP-medlem af bestyrelsen fra humaniora siden 2008. Den anden VIP-valgte repræsentant er matematikeren Jesper Grodal. Bestyrelsen er sammensat af seks eksterne medlemmer, tre interne TAP- og VIP-medlemmer og to studenterrepræsentanter.

Eske Willerslev udtrådte den 22. juli efter fem år på posten, fordi han flytter til University of Cambridge i England. Han har været tilknyttet det engelske universitet siden 2015, men nu flytter han både sit hjem og størstedelen af sine forskningsaktiviteter. Fra oktober vil 80 procent af hans ansættelse være på universitetet i Cambridge og 20 procent på Københavns Universitet.

Eske Willerslev blev genvalgt til bestyrelsen i 2019 for listen Inddrag forskerne!, der kritiserede universitetets ledelse for at topstyre hen over hovedet på forskere og undervisere.

Hans afløser, Pia Quist, blev valgt ind som suppleant ved samme lejlighed og for den samme liste. Hun har allerede vikarieret for Eske Willerslev, der har haft orlov fra hvervet i 2021.

Pia Quist siger, at hun vil arbejde for en højere grad af akademisk inddragelse i dekaner og institutlederes beslutningsprocesser.

“Vi adskiller os fra de andre store universiteter, vi ellers gerne vil sammenlignes med, ved at have en meget hierarkisk ledelsesstruktur. Men ledelserne er jo udgjort af få personer, og nogle af dem har måske kun været i organisationen i kort tid. Forskerne derimod investerer et liv i organisationen og kender til den. Hvis man skal tage gode beslutninger, så skal man bruge den viden, der findes i organisationen”, siger Pia Quist til Uniavisen.

Hun er født i 1971 og har tilbragt størstedelen af sin akademiske karriere på KU med afstikkere til Stanford University i USA og Osaka i Japan.
Forskningsmæssigt har hun specialiseret sig i sociolingvistik og har siden sin ph.d. især forsket i byens sprog. Hun har studeret tosprogethed blandt unge med multietnisk baggrund på Nørrebro, og lige nu arbejder hun på et projekt sammen med Københavns Museum om, hvordan snakken i hovedstadens gader har lydt fra år 1400 og frem til i dag.

Næste gang, der skal vælges VIP-repræsentanter til bestyrelsen, er i 2023.

Navnenoten er redigeret den 7. oktober 2021.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen